Previous Page  2 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 8 Next Page
Page Background

Tässä osassa on kerrottu linjoittain mahdollisuudesta opiskella valinnaisaineita kahdeksannella ja yhdeksännellä 

luokalla. Kohta yleistä koskee kaikkien linjojen oppilaita. 

YLEISTÄ 

Peruskoulun oppimäärä koostuu

90 kurssista

, josta

yhteisiä

kursseja on

78. 

Loput kursseista ovat valinnaisia. Oppilaan 

valinnaisainemäärä riippuu aiemmista kieli‐ ja linjavalinnoista. 

Seitsemännen luokan jälkeen yhteinen

kuvataide TAI musiikki

päättyy. Toista näistä aineista jatketaan 8. luokalla

vaihtoehtoisena

oppiaineena. Vaihtoehtoinen musiikki tai kuvataide lasketaan siis yhteisiin aineisiin. Lisäksi on 

mahdollisuus valita näitä aineita valinnaisena myös siinä tapauksessa, että on lopettanut yhteisen aineen opiskelun. 

Päättyvän aineen arvosana jää yhdeksännen luokan päättötodistukseen. 

Kotitalous 

sekä

käsityö 

(tekninen työ tai tekstiilityö) päättyvät yhteisenä aineena kahdeksannella luokalla, kun 

kahdeksannen luokan kurssi on opiskeltu. Myös näissä aineissa arvosana jää päättötodistukseen. 

Valinnaisaineisiin lasketaan kuuluviksi ala‐asteella alkanut A2‐ranska tai A2‐saksa, valinnainen matematiikka sekä 

valinnainen liikunta. 

Valinnat tehdään pääsääntöisesti sekä kahdeksannelle että yhdeksännelle luokalle tai vain kahdeksannelle luokalle. 

Poikkeuksena voi tietotekniikan opiskelun aloittaa myös yhdeksännellä luokalla. 

Valinnat tehdään wilmassa (ohje viimeisellä sivulla). Valintakortti palautetaan opinto‐ohjaajalle viimeistään 

maanantaina 8.12.2014. 

Valinnaisainevalintaan opastetaan opinto‐ohjauksen tunneilla, ja asiasta on mahdollisuus keskustella myös 

henkilökohtaisesti opinto‐ohjaajan kanssa. 

Oppaan lopussa on esimerkkejä valinnaisaineiden kurssien laskemisesta

. Sieltä löytyvästä tuntijakokaaviosta löytyvät 

tuntimäärät, aineet sekä niiden lyhenteet. 

YLEISLINJA 

Kokonaiskurssimäärä 7.‐9. luokilla on oltava 90. Yhteisistä oppiaineista saadaan 78 kurssia. Mikäli oppilas opiskelee A2‐

ranskaa tai A2‐saksaa, lasketaan nämä kurssit valinnaisaineiksi. Ne lisäävät kurssimäärää kuudella kurssilla (yhteensä 84 

kurssia). Jos oppilas opiskelee suomea toisena kielenä, hänelle tulee siitä kolme lisäkurssia. Oppilailla on ollut 

mahdollisuus valita liikunta valinnaiseksi aineeksi 7. luokan keväälle. Tämä lisää kurssimäärää yhdellä. Loput puuttuvista 

90 kurssista valitaan valinnaisaineista. Kokonaiskurssimäärä (90 kurssia) voi ylittyä, jos jonkin valinnaisaineen 

oppimäärän suorittaminen kokonaan sitä edellyttää tai jo perustetuissa ryhmissä on tilaa. Osa valinnoista voidaan tehdä 

pelkästään kahdeksannelle luokalle. 

LIIKUNTALINJA 

Soveltuvuuskokeella liikuntalinjalle valittujen osalta valinnaisen liikunnan kurssit lisätään yhteisten aineiden 78 

kurssimäärään. Valinnaisessa liikunnassa on yhteensä kuusi kurssia, joten kurssien summa on tällöin 84. Mikäli oppilas 

opiskelee A2‐ranskaa tai A2‐saksaa, lasketaan nämä kurssit valinnaisaineiksi. Ne lisäävät kurssimäärää kuudella kurssilla 

(yhteensä 90 kurssia). Jos oppilas opiskelee suomea toisena kielenä, tulee hänelle siitä kolme lisäkurssia. 

Kokonaiskurssimäärä (90 kurssia) voi ylittyä, jos jonkin valinnaisaineen oppimäärän suorittaminen kokonaan sitä 

edellyttää tai jo perustetuissa ryhmissä on tilaa. Osa valinnoista voidaan tehdä pelkästään kahdeksannelle luokalle. 

MATEMATIIKKALINJA

Soveltuvuuskokeella matematiikkalinjalle valittujen osalta valinnaisen matematiikan kurssit lisätään yhteisten aineiden 

78 kurssimäärään. Valinnaisessa matematiikassa on yhteensä kolme kurssia, joten kurssien summa on tällöin 81. Mikäli 

oppilas opiskelee A2‐ranskaa tai A2‐saksaa, lasketaan nämä kurssit valinnaisaineiksi. Se lisää kurssimäärää kuudella 

kurssilla (yhteensä 87 kurssia). Jos oppilas opiskelee suomea toisena kielenä, hänelle tulee siitä kolme lisäkurssia. 

Oppilailla on ollut mahdollisuus valita liikunta valinnaiseksi aineeksi 7. luokan keväälle. Tämä lisää kurssimäärää yhdellä. 

Kokonaiskurssimäärä (90 kurssia) voi ylittyä, jos jonkin valinnaisaineen oppimäärän suorittaminen kokonaan sitä 

edellyttää tai jo perustetuissa ryhmissä on tilaa. Osa valinnoista voidaan tehdä pelkästään kahdeksannelle luokalle.