Previous Page  3 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 8 Next Page
Page Background

LIIKUNTA‐ JA MATEMATIIKKALINJA 

Soveltuvuuskokeilla sekä liikuntaan että matematiikkaan valitut laskevat näiden aineiden valinnaiset kurssit 

valinnaisaineiksi. Tällöin yhteisten aineiden 78 kurssimäärään lisätään yhteensä kuusi liikunnan ja kolme matematiikan 

kurssia. Kurssimäärä on tällöin 87 kurssia. Mikäli oppilas opiskelee A2‐ranskaa tai A2‐saksaa, lasketaan nämä kurssit 

valinnaisaineiksi. Ne lisäävät kurssimäärää kuudella kurssilla (yhteensä 93 kurssia) Jos oppilas opiskelee suomea toisena 

kielenä, hänelle tulee siitä kolme lisäkurssia. Kokonaiskurssimäärä (90 kurssia) voi ylittyä, jos jonkin valinnaisaineen 

oppimäärän suorittaminen kokonaan sitä edellyttää tai jo perustetuissa ryhmissä on tilaa. Osa valinnoista voidaan tehdä 

pelkästään kahdeksannelle luokalle. 

8. LUOKALLA OPISKELTAVA VAIHTOEHTOINEN OPPIAINE 

MUSIIKKI 

Vaihtoehtoinen musiikin kurssi 8. luokalla on jatkoa 7. luokalla aloitettuihin kursseihin. Tunneilla panostetaan erityisesti 

yhteismusisointiin musiikkiluokan soitinvalikoimalla ja laulajat pääsevät halutessaan kiinni mikrofoneihin. Toisaalta 

vastapainoksi käydään läpi mm. rock‐musiikin ja suomipopin historiaa katsellen ja kuunnellen videonäytteitä monista 

legendaarisista esiintyjistä. Yhdessä soitettavaksi ja laulettavaksi valitsemme läpikäymiemme aikakausien parhaita 

paloja ”Elviksestä Egotrippiin”. 

KUVATAIDE 

Kurssilla opitaan ymmärtämään visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja: taidetta, mediaa ja ympäristöä. Kurssilla 

paneudutaan kuvallisen viestinnän osa‐alueisiin: kuva, kuvitus, sarjakuva ja mainoskuva. Suunnitellaan symbolikuvia ja 

käyttökuvia, esimerkkinä juliste. Tutustutaan ajallisesti ja paikallisesti eri kulttuurien kuvamaailmaan. Töitä tehdään 

pääosin piirtäen ja maalaamalla, erilaisin piirtimin, värein ja maalein, tietokoneen kuvankäsittelyä unohtamatta. 

VALINNAISAINEET 

SAKSA B2 ja RANSKA B2

 (Valittava sekä 8. ja 9. luokalle)

Tule opettelemaan Euroopan valtakieliä! Jos olet kielistä kiinnostunut ja motivoitunut opiskelemaan, liity joukkoon. 

Puhumisen ja kirjoittamisen lisäksi saat uutta tietoa tavoista ja kulttuurista Keski‐Euroopassa.  

8. luokalla harjoitellaan etenkin ääntämistä ja puhumista arkielämän perustilanteissa.  

9. luokalla laajennetaan aiheita jokapäiväisen elämän tilanteisiin, joten peruskoulun jälkeen osaat mm. tilata ruokaa 

ravintolassa, kysyä neuvoa, jos eksyt, sekä ostaa matkalippuja. 

Nyt sinulla on mainiot mahdollisuudet valita uusi kieli ja oppia ranskan ja saksan alkeet tulevaisuutta ja jatko‐opintoja 

varten. Kielitaito on yksi vahvoista valttikorteistasi kansainvälistyvässä maailmassa! 

TIETOTEKNIIKKA 

8. luokan tietotekniikassa syksyllä tutustutaan yleisimpiin toimisto‐ohjelmiin tarkemmin ja annetaan vinkkejä niiden 

tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi käydään läpi kuvankäsittelyohjelmien perustoimintoja ja mahdollisuuksia. Kaikessa on 

mukana tietenkin internet.  Kevään kurssilla tutustutaan tietokoneanimoinnin kautta animaatioiden ja pelien 

tekemiseen. 

9. luokan kursseilla tehdään kotisivuja. Liikkeelle lähdetään aivan perusteista, eikä aiempia tietoja kotisivujen 

tekemisestä tarvita. Syksyn kurssilla on tarkoituksena perehtyä erilaisten kotisivueditoreiden monipuoliseen käyttöön. 

Kevään kurssilla syvennetään tietoja nykyaikaisista kotisivuista ja keskitytään etenkin sivujen ulkoasun tekemiseen. 

Tietotekniikan voi valita 9. luokalle, vaikka sitä ei olisi opiskellut 8. luokalla. 

LIIKUNTA 

Kurssien tavoitteena on tutustuttaa oppilas uusiin liikuntalajeihin, opettaa monipuolisesti eri lajitaitoja, kehittää 

motoriikkaa ja fyysistä kuntoa. Kurssilla opitaan tuntemaan pääkaupunkiseudun liikuntapaikkoja. Oppilas oppii 

toimimaan erilaisissa liikuntaryhmissä sekä löytää mahdollisesti sellaisia liikuntalajeja, joita haluaa harrastaa vapaa‐

ajallaan peruskoulun jälkeenkin. Avainsanana kurssilla on liikunnanilo! 

HUOM: Ainetta ei voi valita, jos oppilas on tullut soveltuvuuskokeella valinnaiseen liikuntaan.