Previous Page  4 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 8 Next Page
Page Background

MUSIIKKI 

Musiikin valinnaiset kurssit tarjoavat mielenkiintoista tehtävää kaikille soittamisesta tai laulamisesta kiinnostuneille. 

Oppilaan ei tarvitse olla soitin‐ tai lauluvirtuoosi, innostus musiikin tuottamiseen omista lähtökohdista riittää. 

Tarkoituksena on koota kursseilta toimivia yhtyekokoonpanoja, joiden kanssa sitten opettelemme paljon eritasoisia ja ‐

tyylisiä kappaleita, teemme omia äänityksiä ja esim. bändivideoita. Esiinnymme myös tarvittaessa ja niin halutessamme 

koulun erilaisissa juhlissa. Kursseja on neljä (kaksi 8. luokalla ja kaksi 9. luokalla), läpi lukuvuoden kaksi viikkotuntia. 

Kahdeksannen luokan valinnaiskursseilla tutustumme yleisimpiin koulu‐ ja pop‐soittimiin, joista oppilas saa valita 

”oman”, mielenkiintoiseksi katsomansa instrumentin (rummut, kitara, koskettimet, basso, orkesterisoitin yms.) tai 

keskittyä yhtyelauluun (mikrofonilaulutekniikka). 

Kurssien ohjelmisto koostuu enimmäkseen popmusiikin eri tyylilajeista. Tarvittaessa harjoittelemme soittamaan myös 

haasteellisempia musiikkityylejä. Esiintymisestä kiinnostuneet konsertoivat mm. koulun bändikatselmuksessa. 

Yhdeksännen luokan valinnaiskursseilla syvennämme jo opittuja tietoja ja taitoja. Opettelemme soittamaan, laulamaan 

ja esittämään kunkin ryhmän kykyjen mukaan hyvinkin haasteellisia kappaleita. ”Oman” instrumentin hallintaa 

syvennetään harjoittelemalla esim. soolosoittoa, laulajat tutustuvat moniääniseen stemmalauluun. Halutessamme 

voimme kokeilla oman CD:n ja musiikkivideon tekoa ja esiinnymme tietysti koulun bändikatselmuksessa. 

KUVATAIDE

Kahdeksannen luokan valinnaiskurssin lähtökohtina ovat kuvamaailma, aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. 

Valinnaiskurssin opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää oppilaan luovan ongelmanratkaisun ja 

tutkivan oppimisen taitoja. Kurssin aikana käydään ohjatulla näyttelyvierailulla, osallistutaan mahdollisuuksien mukaan 

koulun ulkopuolisiin projekteihin ja kilpailuihin. Tilan hahmottaminen ja rakentaminen konkretisoituu esimerkiksi koulun 

juhlien lavasteita ja koristeita suunniteltaessa. Tilan hahmottamista harjoitellaan myös pienoismallin tekemisen avulla. 

Kurssilla tehdään myös piirroksia ja maalauksia, käsitellään kuvailmaisun perusteita: sommittelua, väriä, muotoa. 

Oppilaiden toiveiden mukaisesti kokeillaan erilaisia välineitä: linoleum, monotypia, serigrafia, keramiikka, 

öljyvärimaalaus, kipsiveistokset jne. Opitaan ymmärtämään valokuvauksen perusteita sekä digitaalista kuvankäsittelyä. 

Yhdeksännen luokan kurssin tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde kuvataiteeseen. Aihepiirit 

kytketään oppilaalle merkityksellisiin kokemuksiin ja sisältöihin, omia havaintoja ja mielikuvia hyödyntäen. Kurssilla 

tutustutaan maalaustaiteen keskeisiin piirteisiin: tutkitaan taidekuvan rakennetta ja tulkitaan sen sisältöä. Lisäksi 

muovaillaan savea ja rakennetaan konstruktiota. Liikkuvaan kuvaan tutustutaan elokuvaa analysoimalla ja 

videokuvauksen avulla animaatioita tehden. Kurssilla syvennytään liikkeen tunnun kuvaamisen mahdollisuuksiin myös 

pysähtyneissä kuvissa. Tunneilla voidaan kokeilla erilaisia tekniikoita, esimerkiksi kankaanpainoa, keramiikkaa ja 

kuvanveistoa, grafiikan menetelmiä jne., oppilaiden toiveiden mukaisesti. Tavoitteena onkin oppia itse valitsemaan 

työskentelyn tavoitteisiin sopivimmat materiaalit ja tekniikat. Lisäksi paneudutaan taiteen ilmiöihin taidehistoriaan ja 

nykytaiteeseen tutustumalla. 

KÄSITYÖ, TEKNINEN 

Valinnaisessa teknisessä työssä töiden kirjo on suuri ja työt valitaankin oppilaiden ja ryhmän mieltymysten mukaan. Joku 

ryhmä saattaa tehdä elektroniikkatöitä koko vuoden, kun taas toinen tekee puutöitä tai puukkoja. Tavoitteena onkin, 

että oppilas saa tehdä käsillään mielekästä työtä, josta saisi onnistumisen elämyksiä. Tekemällä oppii! Koneita käytetään 

mahdollisimman paljon ja turvallisesti. Tarkoituksena ei ole esim. hioa työtä käsin, jos käytössä on hiomakone. Mottona 

on "onnistumisen elämyksiä hallitussa kaaoksessa". 

KÄSITYÖ, TEKSTIILI 

Kahdeksannen luokan kurssilla sovelletaan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja. Tehdään vaatteita ja asusteita, jotka 

perustuvat omaan suunnitelmaan ja itse laadittuun työjärjestykseen. Toteutustapa on vapaa; oppilas voi esim. ommella 

collegehousut ja laukun ja neuloa tai virkata pipon. 

Yhdeksännen luokan kurssi alkaa pienehköllä tilkkutyöllä, jolloin opitaan tilkkuilun perusasiat ja joitakin pikatekniikoita. 

Oppilas suunnittelee itse oman työnsä ja toteuttaa värisommittelussa omaa luovuuttaan. 

Tilkkutyön jälkeen oppilas valmistaa vaatteen oman suunnitelman mukaan, malli ja tekniikka ovat vapaat.