Previous Page  5 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 8 Next Page
Page Background

KOTITALOUS 

Kahdeksannen luokan kurssilla syvennetään 7. luokalla hankittuja perustaitoja ja sovelletaan niitä oppilaiden oman 

suunnittelun pohjalta. Oppilaat suunnittelevat itse valmistamansa ruoat ja leivonnaiset, lisäksi perehdytään tutkielmien 

avulla suomalaiseen ruokakulttuuriin. 

Yhdeksännellä luokalla laajennetaan perustaitoja vaativampiin ruokiin ja leivonnaisiin, lisäksi tutustutaan laajasti 

kansainväliseen ruoka‐ ja tapakulttuuriin. 

TUKIOPPILASKURSSI 

(vain tukioppilaiksi valituille) 

Tukioppilaaksi haetaan erillisellä haulla kahdeksannella luokalla. Älä laske tukioppilaskurssia kurssimäärääsi ennen kuin 

sinut on valittu. 

Tukioppilas toimii koululla oppilaiden, opettajien sekä muun henkilökunnan yhteistyökumppanina. Tukioppilas on nuori, 

joka on kiinnostunut sosiaalisesta toiminnasta sekä koulun toiminnan kehittämisestä. Tukioppilaat voivat toiminnallaan 

vaikuttaa siihen, että oppilaiden toiveet ja tarpeet otetaan huomioon kouluyhteisössä. Tukioppilailta vaaditaan 

sosiaalisten taitojen lisäksi uskallusta puuttua asioihin ja oma‐aloitteisuutta. Lisäksi tukioppilaiden tulee tietää, mistä 

apua saadaan erilaisissa tilanteissa.  

Tukioppilas on koulun oppilaiden valitsema luottamushenkilö, jolla on vaitiolovelvollisuus. Tukioppilaiden toimintaa 

tukevat Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukioppilastoiminnalle asettamat toimintaohjeet.  

PHYK:ssa tukioppilaat osallistuvat mm. 

o

uusien 7.‐luokkalaisten vastaanottamiseen ja näiden tutustuttamiseen uuteen kouluyhteisöön 

o

7. lk:n tutustumispäivien suunnitteluun ja toteutukseen 

o

erilaisen toiminnan järjestämiseen uusille 7.‐luokkalaisille 

o

koulussa tapahtuvien erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen. 

Uudet tukioppilaat valitaan 8.‐luokkalaisista kevätlukukauden aikana.  

Tukioppilaat osallistuvat koulutustilaisuuksiin. 

Esimerkkejä valinnaisaineiden kurssien laskemista varten 

YLEISLINJA: 

a) A1‐englanti, B1‐ruotsi 

(7. luokalta alkanut) 

yhteiset  

oppiaineet

78 

7. luokalla valittu liikunta  

valinnaisaineet (8.  ja 9. luokka) 

11

‐ ranska B2 

‐ musiikki 

‐ käsityö 

yhteensä 

91 kurssia 

(kurssimäärä voi ylittyä valinnaisaineen kokonaan suorittamisen vuoksi) 

b) A1‐englanti, A2‐saksa, B1‐ruotsi 

yhteiset 

oppiaineet 

78 

A2‐kieli 

valinnaisaineet 

‐ kotitalous 3 

‐ tietotekniikka 2 

‐ liikunta 1*   

* vain kahdeksannen luokan kurssi 

yhteensä 

90 kurssia