Previous Page  7 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 8 Next Page
Page Background

PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 TUNTIJAKO

YHTEISET OPPIAINEET

luokka-aste

7 8 9 yht.

Äidinkieli ja kirj.

AI

3 3 3 9

Biologia

BI

1 2 1 4

Maantieto

GE 1

2 3

Historia

HI

2 2

4

Yhteiskuntaoppi

YH

3 3

Uskonto/ET

UE/UO/UI/ET

1 1 1 3

Matematiikka

MA 3 4 3 10

Fysiikka

FY 1 1 2 4

Kemia

KE 1 1 1 3

Ruotsi A1

RUA 2 3 3 8

Ruotsi B1

RUB 2 2 2 6

Englanti A1

ENA 2 3 3 8

Saksa A1

SAA 2 3 3 8

Musiikki

MU 1 0-1

1-2

Kuvataide

KU 2 0-1

2-3

Kotitalous

KO 2 1

3

Käsityö (TN/TS)

TN/TS 2 1

3

Liikunta

LIT/LIP 2 2 2 6

Terveystieto

TT 1 1 1 3

Opo

OPO 1 0,2 0,8 2

YHTEENSÄ

28 25 25 78

VALINNAISAINEET

luokka-aste

7 8 9 yht.

Liikunta

LIV 2 2 2 6

pakollinen valinnaisaine liikunta- ja yhdistelmälinjan oppilaille

Matematiikka

MAV 1 1 1 3

pakollinen valinnaisaine matematiikka- ja yhdistelmälinjan oppilaille

Ruotsi A2

RUV 2 2 2 6

pakollinen niille oppilaille, joilla ei ole A1- tai B1-ruotsia

Englanti A2

ENV 2 2 2 6

Saksa A2

SAV 2 2 2 6

Ranska A2

RAV 2 2 2 6

Ranska B2

RAC

2 2 4

Saksa B2

SAC

2 2 4

Tietotekniikka

TIV

0-2 2 4

Liikunta

LIY 1 1 1 2

ei voi valita jos on LIV

Musiikki

MUV

2 2 4

Kuvataide

KUV

2 2 4

Käsityö, tn

TNV

1 2 3

Käsityö, ts

TSV

1 2 3

Kotitalous

KOV

1 2 3

Suomi toisena kielenä

S2V 1 1 1 3

Tuk.opp.-kurssi

TOP

1

1

tukioppilaiksi valituille

Kouluk. kurssi

KOU

0-1 0-1 0-2