Oppilaskunta

Jokainen koulun oppilas kuuluu oppilaskuntaan. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan yläasteen ja lukion oppilaista koostuvan hallituksen, joka edustaa oppilaita heitä koskevissa asioissa. Jokaiselta luokalta on lisäksi nimetty luottamusoppilaat, jotka toimivat viestinviejinä luokkansa ja oppilaskunnan hallituksen välillä. Oppilaskunta tekee koulua viihtyisämmäksi oppilaiden näkökulmasta ja lisää oppilaiden osallisuutta koulun arjessa sekä itseään koskevissa asioissa ja päätöksissä.

Oppilaskunnan ohjaajina toimivat opinto-ohjaaja Tuomo Sutinen.

Tukioppilaat

Pohjois-Haagan yhteiskoulun yläasteen arkeen liittyvät tiiviisti tukioppilaat sekä heidän toimintansa. Tukioppilaiden ensisijaisena tehtävänä on 7.-luokkalaisten ”kummeina” toimiminen, ryhmäytymisen tukeminen ja koulukiusaamisen ehkäiseminen. Tukioppilaat auttavat uusien oppilaiden tutustumisessa ja totuttelussa Pohjois-Haagan yhteiskoulun arkeen ja opiskeluun.

Keskeisimpiä tukioppilastoiminnan muotoja ovat:

  • yläasteoppilaiden vastaanottaminen sekä tutustuttaminen kouluun
  • läsnäolo koulun käytävillä ja pihalla
  • osallistuminen 7.-luokkalaisten ryhmäytymispäivän suunnitteluun ja toteutukseen 
  • oppituntien pitäminen (aiheina mm. tutustuminen, koulukiusaaminen)
  • luotettavana keskustelukumppanina toimiminen
  • erilaisten tapahtumien/tempausten järjestäminen (esim. seiskojen pikkujoulut)

Tukioppilaina toimivat 9. luokan oppilaat ja heidät valitaan kouluumme erillisen hakuprosessin kautta. Tukioppilastoimintaa käydään esittelemässä 8. luokissa maalis-huhtikuun aikana, jolloin halukkaille jaetaan hakemuslomake ja annetaan tietoa hakuprosessista. Koulun johtoryhmä vahvistaa uudet tukioppilaat. Valituille järjestetään kattava tukioppilaskoulutus toukokuun aikana. Tukioppilaan luottamustehtävässä toimimisesta saa virallisen todistuksen.

Tukioppilastoiminnan vastuuhenkilöinä Pohjois-Haagan yhteiskoulussa toimivat opinto-ohjaaja Tuomo Sutinen.