Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 12 Next Page
Page Background

ERITYISOHJEITA LIIKKUJILLE 

Henkilökohtaisiin urheilutapahtumiin on huoltajan aina anottava etukäteen lupa luokanvalvojalta 

(1‐3 päivää) / rehtorilta (yli 3 päivää). 

Iltapäivän urheilupoissaoloihin haetaan etukäteen lupa apulaisrehtori Lea Hakalalta (208). 

Koulun omat liikuntatapahtumat opettajat merkitsevät Wilmaan. 

Poissaolon aikaiset tehtävät on kysyttävä aineenopettajilta. 

Kokeesta on aina sovittava etukäteen. 

Lukuisat poissaolot vaikuttavat koulutyöhön, joten kannattaa harkita tarkoin osallistumista 

kuhunkin tapahtumaan. 

Sporttituki 

Eri lajeihin nimetty kontaktihenkilö koordinoi oppilaan kanssa urheilupoissaolojen aiheuttamia 

poikkeusjärjestelyjä. 

Hän tukee myös muissa opiskeluihin liittyvissä ongelmissa ja voi auttaa esim. ajankäytön 

suunnittelussa koeruuhkan aikana tai tukiopetuksen järjestämisessä. 

Kontaktihenkilö voi ottaa yhteyttä oppilaaseen tai oppilas häneen. 

Sporttituen kokonaisuudesta vastaa apulaisrehtori Lea Hakala. 

Fysioterapeutti 

Fysioterapeutti auttaa urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä ja konsultoi vammojen hoidossa ja 

kuntoutuksessa. 

Häneen voi olla yhteydessä tarvittaessa.