Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 12 Next Page
Page Background

OPPILASHUOLTO 

Oppilashuolto on koulun toimintaa, jolla tuetaan oppilaiden hyvinvointia, hyvän työrauhan ja 

oppimisilmapiirin muodostumista, sekä luodaan kouluun turvallinen arki. Oppilashuoltotyötä 

tekevät kaikki koulun aikuiset, ja toimintaa koordinoi oppilashuoltoryhmä. 

Huoltajat ja oppilaat voivat ottaa yhteyttä oppilashuollon eri toimijoihin tai lähettää sähköpostia 

koko oppilashuoltoryhmälle osoitteella

oppilashuolto@phyk.fi.

 

Oppilashuoltoryhmää johtaa vararehtori, ja siihen kuuluvat terveydenhoitaja, kuraattori, opinto‐

ohjaajat, erityisopettajat ja psykologi.. 

Terveydenhoitaja  

Terveydenhoitaja auttaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ja tekee 

terveystarkastuksia. 

Hän on tavattavissa ma – to klo 7.45 – 15.45 ja pe klo 7.45 – 13.30. 

Terveydenhoitajan tiloissa toimii myös koululääkäri. 

Kuraattori 

Koulukuraattori tukee oppilaita erilaisissa koulunkäynnin ja arkielämän tilanteissa. Kuraattorin 

kanssa voi keskustella luottamuksellisesti itselle tärkeistä asioista.  

Kuraattori on koululla päivittäin. 

Opinto‐ohjaaja 

Opinto‐ohjaaja auttaa valintojen tekemisessä, jatko‐opintojen suunnittelussa ja muissa opintoihin 

liittyvissä kysymyksissä. 

Hän pitää sekä henkilökohtaisia tapaamisia että oppitunteja. 

Erityisopettaja 

Erityisopettaja auttaa sekä erilaisissa oppimisvaikeuksissa että luki‐ongelmissa. 

Opetusta on sekä pienryhmissä, samanaikaisopetuksena että yksilöllisesti. 

Psykologi 

Psykologi tekee työtä oppilaiden ja perheiden kanssa oppimisen ja koulunkäynnin sekä 

kokonaisvaltaisen kehityksen ja hyvinvoinnin, mielenterveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi ja 

edistämiseksi.  

Psykologi on tavattavissa koululla päivittäin.  

Yhteydenotot ja ajanvaraukset mieluiten etukäteen puhelimitse, wilman kautta tai sähköpostilla

TUKITOIMET 

Tukiopetus 

Tukiopetusta voi saada kaikissa aineissa.  

Oppilas voi itse olla aktiivinen tukiopetusta halutessaan.  

Opettaja voi myös ohjata oppilasta tukiopetukseen. 

Läksyhelppi 

Läksyhelppiä on tarjolla kerran viikossa. Siellä voi käydä tekemässä läksyjä tai muuten vain saada 

tukea opiskeluun.