Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 12 Next Page
Page Background

Rästikerho 

Jos oppilaalla on toistuvasti tehtävät tekemättä tai läksyjä rästissä, voi opettaja määrätä ne 

tehtäväksi rästikerhossa. 

Rästikoe 

Rästikoe järjestetään yhden kerran jokaisessa jaksossa.  

Rästikokeeseen osallistumisesta sovitaan opettajien kanssa. 

Tukioppilastoiminta 

Tukioppilaat toimivat 7.‐luokkalaisten tukena ensimmäisen yläastevuoden aikana.  

Tukioppilaat ovat 9.‐luokkalaisia. 

KOULURUOKAILU 

Ruokailuajat on porrastettu eri luokka‐asteiden kesken. On tärkeää, että jokainen noudattaa 

annettua aikaa, jotta pitkiltä jonoilta vältytään ja ruokaa riittää kaikille. 

Välipalaa tarjotaan vain niille 9.‐luokkalaisille, joilla koulupäivä kestää klo 16:een ja jotka syövät klo 

11. 

Erityisruokavaliot on itse ilmoitettava keittiön henkilökunnalle. 

Ruokailuvuorojen ulkopuolella kouluruokala Paussissa toimii kahvila, josta voi käydä ostamassa 

terveellistä välipalaa. 

KURINPITOTOIMET 

Punainen kortti 

Punainen kortti annetaan oppilaalle, joka kehotuksista huolimatta häiritsee oppituntia.  

Kesken jäänyt tunti pitää korvata myöhemmin.  

Tilanteessa otetaan myös aina yhteyttä huoltajaan. 

Jälki‐istunto 

Jälki‐istuntorangaistusta käytetään tarvittaessa. Istuntoja järjestetään kahden viikon välein. 

Jälki‐istunnosta tiedotetaan Wilman kautta. 

OPISKELUTAIDOT

Tunnilla työskentely on erittäin tärkeää sekä oman oppimisen että yleisen työrauhan kannalta. 

Tunnilla pitää olla mukana kaikki kulloiseenkin oppiaineeseen vaaditut tarvikkeet. 

Läksyjen säännöllinen tekeminen tukee oppimista ja parantaa omaa suoritusta seuraavalla tunnilla. 

Kokeisiin lukeminen kannattaa aloittaa ajoissa, sillä opittujen asioiden on tärkeä jäädä muistiin 

myöhempää opiskelua varten.  

Pitkäjänteisellä työskentelyllä pääsee kaikissa aineissa parempiin tuloksiin kuin luovuttamalla liian 

aikaisin.  

Oppitunneille ei saa tulla myöhässä, koska se häiritsee muun luokan työskentelyä ja on pois omasta 

opiskeluajasta.