Previous Page  10 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 12 Next Page
Page Background

LIIKUNNANOPETTAJAT JA VALMENTAJAT

Nina Sandsund, muodostelmaluisteluvalmentaja

Sandsund (os. Kaartinen) on voittanut muodostel-

maluistelun maailmanmestaruuden Marigold IceUni-

tyn joukkueessa. Hän työskentelee HSK:n valmennus-

tiimissä ja vastaa PHYK:ssa muodostelmaluistelijoiden

valmennuksesta.

Merja Huttunen, taitoluisteluvalmentaja

Huttunen toimii taitoluisteluliiton valmentajana sekä

teknisenä arvostelijana. PHYK:ssa hän valmentaa tai-

toluistelijoita.

Eren Gürler, yleisurheiluvalmentaja

Gürler valmentaa PHYK:ssa yleisurheilijoita.

Pasi Purhonen, golfvalmentaja

PHYK on osa Pääkapunkiseudun golfakatemiaa. Pur-

honen on nuorten maajoukkuevalmentaja, joka vastaa

myös golfakatemian ja PHYK:n golfvalmennuksesta.

Matti Virtanen, ringettevalmentaja

Virtanen on Suomen Ringetteliiton valmennus- ja

koulutuspäällikkö. Virtanen toimii PHYK:n ringetteval-

mentajana.

Emma Saarelainen, tanssi- ja kehonhuoltovalmenta-

ja

Saarelainen toimii PHYK:n tanssivalmentajana sekä

pitää kehonhuollollisia oheisharjoituksia eri lajien ur-

heilijoille.

Saku Siivonen, tennisvalmentaja

Saku Siivonen vastaa Jarkko Nieminen Tennisakatemi-

an (JNTA) pelaajien ja muiden tennispelaajien valmen-

nusjärjestelyistä.

Krista Puhakka, fysioterapeutti ja fyysinen valmenta-

ja

Puhakka toimii PHYK:n fysioterapeuttina ja osallistuu

fyysiseen valmennukseen.

Edellä mainittujen valmentajien ohella PHYK:ssa

toimii myös muita valmentajia Pääkaupunkiseu-

dun Urheiluakatemian (URHEA) kautta. Tällöin

valmentaudutaan yhteistyössä muiden pääkau-

punkiseudun urheiluoppilaitosten kanssa.

Tarpeen mukaan muitakin valmentajia työskente-

lee PHYK:ssa lyhytkestoisemmissa tehtävissä. Li-

säksi opetukseen ja valmennukseen osallistuu eri

lajien vierailevia asiantuntijoita luennoitsijoina ja

kouluttajina.

Lisäksi PHYK tekee tiivistä valmennusyhteistyötä

monien seurojen kanssa. Kaikkein eniten seurayh-

teistyötä on jääkiekossa ja jalkapallossa.