Previous Page  3 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 12 Next Page
Page Background

”Elämäsi kunnossa” on koulumme toiminta-

ajatus. PHYK:ssa voit opiskella joko urheilulukios-

sa tai yleislukiossa.

Urheilulukion urheilulinjalla

opiskelu ja urheilu

täydentävät sujuvasti toisiaan. Koulumme on yksi

Suomen kolmestatoista virallisesta urheilulukiosta.

Tutustu urheilulukiomme toimintaan tämän esit-

teen sisäsivuilla.

Yleislukiomme

on hyvästä työskentelyilmapiiris-

tään tunnettu laadukas lukio, jossa jokainen voi

rakentaa oman yksilöllisen opinto-ohjelmansa.

Tutustu yleislukiomme toimintaan tämän esitteen

sisäsivuilla.

Tervetuloa myös käymään koulullamme paikan

päällä!

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULU

YHTEISTYÖ

Koulumme kuuluu Pääkaupunkiseudun Urheilu-

akatemiaan (URHEA). Teemme tiivistä yhteistyötä

Olympiakomitean, eri lajiliittojen ja muiden pää-

kaupunkiseudun urheiluoppilaitosten kanssa. Käy-

tännön valmennusyhteistyötä on Mäkelänrinteen

lukion ja Haukilahden lukion kanssa. Koulujen vä-

lisessä kilpailutoiminnassa on laajaa kansainvälistä

yhteistyötä. Lisäksi toimimme yhteistyössä Haagan

autokoulun ja Helsingin yliopiston fysiikan laitok-

sen kanssa.

Myös Antti Niemi kävi PHYK:n yläasteen liikunta- ja

matematiikkalinjan ja urheilulukion.