Previous Page  4 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 12 Next Page
Page Background

PHYK:N YLEISLUKIO

PHYK:N YLEISLUKIO

YLEISLUKION ALOITUSPAIKKOJA n. 50 – 60

Opiskelijat voivat rakentaa oman yksilöllisen

opinto-ohjelmansa yleislukiossamme. PHYK:n

yläkoulussa arvostettu matemaattisten aineitten

opetus jatkuu tasokkaana myös PHYK:n lukios-

sa. Tervehenkisyys, liikunnallisuus ja hyvä työs-

kentelyilmapiiri leimaavat yleislukion toimintaa.

SEURAAVASSA JOITAKIN ESIMERKKEJÄ ERI AINE-

RYHMIEN KURSSEISTA:

Äidinkieli ja kirjallisuus:

Koulussamme voi suorittaa puheviestintätaitojen

päättökokeen.

Kielet:

Lukion aloittaville on tarjolla niveltäviä kursseja ja

yo-kokeeseen valmistautuville abikursseja. Kielten

opinnoissa toteutetaan opintomatkoja ulkomaille.

A englanti, ruotsi, saksa

B1 ruotsi

B2 ranska, saksa

B3 espanja, ranska, saksa

Matematiikka ja luonnontieteet:

”Ällä” –kerhot kaikkein korkeimpiin matematiikan

arvosanoihin tähtääville, matematiikan tekniset

apuvälineet -kurssi, talousmatematiikka, kemian,

fysiikan ja biologian työkurssit sekä biologian ret-

keily- ja erätaitokurssi. Matematiikassa, fysiikassa

ja kemiassa ylioppilaskirjoituksiin valmistavat kurs-

sit.

Humanistis-yhteiskunnalliset aineet:

Psyykkinen valmentautuminen, yhteiskuntaopin

eheyttävä kurssi sekä vuosittain koulukohtaisia

kursseja kuten media- ja ajankohtaiskurssi, empa-

tiakurssi, yrittäjyyskurssi ja urheiluhistorian kurssi.

Liikunta (yleislukiossa):

Erilaisia liikuntakursseja tarjolla yhteensä 18, esim.

uusiin lajeihin tutustuttavat kurssit, retkeily- ja erä-

taitokurssi, esiintymiskurssit, golfin Green Card –

kurssi ja talviliikuntakurssi.

Muut taito- ja taideaineet:

Bändikurssit, studiotekniikka ja äänitys, valoku-

va- ja lyhytelokuvakurssi, kotitalouden kursseja:

kunnon eväät opiskeluun, urheiljan ruokavalio ja

kansainväliset keittiöt. Koulussamme voi suorittaa

kuvataidediplomin, musiikkidiplomin, liikuntadip-

lomin ja kotitalousdiplomin.

Muita koulun kursseja:

Teemaopintokurssit, erotuomari-, toimitsija- ja oh-

jaajakurssit. Liäksi toteutetaan ulkomaille suuntau-

tuvia opintomatkoja eri oppiaineiden yhteydessä.

Yleislukion opiskelija voi pyrkiä myös urheilulukion

valmennustoimintaan mukaan, jos lajiryhmissä on

tilaa. Toisaalta urheilulukion opiskelija voi valita

myös yleislukion valinnaista liikuntaa, jos se sopii

hänen opiskeluohjelmaansa.