Previous Page  5 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 12 Next Page
Page Background

PHYK:N URHEILULUKIO

PHYK:N URHEILULUKIO

URHEILULUKION ALOITUSPAIKKOJA n. 70

Urheilulukion valmennuslinjalle hyväksytyt oppi-

laat valmentautuvat oman lajinsa parissa kolmena

aamuna tai muuna ajankohtana viikossa.

Koulussa on urheilijoita kaiken kaikkiaan yli 30 eri

lajista. Suosituimpia lajeja ovat

jalkapallo, jääkiek-

ko, koripallo, salibandy, tennis, golf, maastohiih-

to, yleisurheilu, muodostelma- ja taitoluistelu,

voimistelu eri muodoissaan, tanssi, kamppailu-

lajit, ringette, jääpallo, mailapelit, uintilajit ja eri

kestävyysurheilulajit.

Valmentajamme ovat lajien-

sa huippuasiantuntijoita. Heidät on esitelty toi-

saalla tässä esitteessä.

Myös uusia ns. päälajeja voi syntyä, jos hakijoiden

määrä ja taso on riittävän korkea. Koulumme on

osa Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemiaa (Ur-

hea). Urhean toimintaperiaatteisiin nojautuen

joissain lajeissa valmentaudutaan yhteistyössä

Mäkelänrinteen lukion, Haukilahden lukion ja

muiden Urheaan kuuluvien oppilaitosten kanssa.

Golfissa koulumme kuuluu pääkaupunkiseudun

golfakatemiaan, jossa valmentaudutaan golfliiton

valmentajien johdolla. Ryhmä harjoittelee niin

kotimaassa kuin ulkomaan valmennusleireilläkin.

Vuonna 2011 käynnistyneeseen Jarkko Nieminen

Tennisakatemiaan (JNTA) valittavat pelaajat har-

joittelevat Talin tenniskeskuksessa ja opiskelevat

koulussamme.

Joissain lajeissa opiskelijat hyödyntävät valmen-

nustunteja itsenäisesti tai oman valmentajan joh-

dolla harjoitellen. Näiden ns.

yksilöllisten lajien

urheilijoiden

harjoitussuunnitelmat tulee hyväk-

syttää etukäteen.

Urheilulukion valmennuslinjalle hyväksytyt oppi-

laat valitaan valmennusryhmiin lukuvuoden alka-

essa. Ryhmiin voi päästä mukaan kesken lukuvuo-

denkin, jos ryhmissä on tilaa. Vastaavasti sieltä voi

pudota pois, jos asetetut vaatimukset eivät täyty.

Koululla on oma valmennuskiintiö kullekin lajille

sen mukaan mitä toimintaedellytykset ja valmen-

tajien määrä mahdollistavat.

Urheilulukiolaisille kuuluu myös valmennusopin

kurssi, jossa perehdytään urheiluvalmennuksen

perusteisiin ja tukitoimiin, kuten teippaus, lihas-

huolto ja urheiluravitsemus. Myös esim. ero-

tuomari-, ohjaaja- ja toimitsijakursseilla voi täy-

dentää urheilulinjan opintoja.

Valmennuskursseja voi lukion aikana suorittaa 18.

Jos osallistut valmennukseen säännöllisesti koko

lukuvuoden, saat valmennuksesta viisi kurssia vuo-

sittain.