Previous Page  6 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 12 Next Page
Page Background

PHYK:N URHEILULUKIO

LIIKUNTAOLOSUHTEET JA KILPAILUTOIMINTA

Tehokkaaseen liikuntatoimintaan vaadittavat ul-

koiset olosuhteet ovat erittäin hyvät. Koululla on

kaksi omaa liikuntasalia ja kuntosali. Pirkkolan ur-

heilupuisto sijaitsee koulun tuntumassa ja on hyö-

dynnettävissä kaikkine palveluineen. Oulunkylän

ja Talin urheilupuistot sekä Ruskeasuon saliban-

dykeskus sijaitsevat myös lähellä koulua. Töölön

Kisahalliin, Sonera Stadionille, Myyrmäen jalka-

pallohalliin, Liikuntamyllyyn ja muille Myllypuron

urheiluhalleille on sujuvat yhteydet. Käytämme

runsaasti myös muita Helsingin seudun liikunta-

paikkoja.

PHYK osallistuu erittäin aktiivisesti koulujenväli-

seen kilpailutoimintaan. Mitaleita ja mestaruuksia

on kertynyt huima määrä, vaikka pääasia kisaami-

sessa ei olekaan menestys vaan reipas tervehen-

kinen osanotto. Kansainväliset kilpailutapahtumat

esim. koululaisten MM-kisoihin osallistumisen

muodossa ovat tärkeä osa kilpailutoimintaa. Vuon-

na 2013 tyttöjen jalkapallojoukkue voitti koululais-

ten maailmanmestaruuden.

Kokemuksemme mukaan PHYK on onnistunut va-

linta joko kilpaurheilijoille tai niille liikunnan har-

rastajille, jotka lukuaineiden vastapainoksi halua-

vat välillä fyysistä ponnistelua.

PHYK:n liikuntatoiminnasta vastaa kokonaisuudes-

saan apulaisrehtori Lea Hakala.

LOMAKKEET

Tämän esitteen keskiaukeamalta löydät keltaisen

urheilulukion hakulomakkeen. Tämä tulee palaut-

taa haettaessa urheilulinjalle. Valkoisen tausta-

tietolomakkeen täyttävät kaikki Pohjois-Haagan

yhteiskouluun, niin urheilulinjalle kuin yleislinjalle,

hakevat oppilaat.

Sähköisen

opintopolku.fi

-haun yhteydessä joudut

urheilulinjalle hakiessasi vastaamaan uudestaan

joihinkin samoihin kysymyksiin mihin vastasit jo

hakulomakkeessa. Pyydämme kuitenkin toimit-

tamaan koululle tämän kaksipuolisen lomakkeen,

joka löytyy myös

opintopolku.fi

-sivuilta sekä kou-

lumme kotisivuilta

www.phyk.fi

. Järkevää on täyt-

tää ensin hakulomake ja tehdä sitten sähköinen

haku hakulomakkeen tietoja apuna käyttäen.

Lomakkeet tulee palauttaa tiistaihin 14.3.2017 klo

15.00 mennessä Pohjois-Haagan yhteiskouluun.

Liitteenä tulee olla kopio yhteishaun hakemukses-

ta (sähköisen haun

opintopolku.fi

-tuloste) sekä

kopio välitodistuksesta tai viimeisimmästä todis-

tuksesta.