Previous Page  57 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 57 / 68 Next Page
Page Background

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULU

2015-2016

57

LUKIOON VALMISTAVA KURSSI LUKIOON

HAKEVILLE

Pohjois-Haagan yhteiskoulun ja Apollon yhteiskoulun

yhteinen lukioon valmistava kurssi toteutettiin toista

kertaa keväällä 2016. Se oli suunnattu ensisijaisesti lu-

kioon hakeutuville 9. luokan oppilaille.

Kurssin tarkoitus oli johdattaa oppilaat lukio-opiskelun

maailmaan, tutustua erilaisiin lukion oppiaineisiin ja nii-

den opiskelutekniikoihin. Kokoonnuimme kerran viikossa

huhti - toukokuun ajan. Kurssia koordinoivat erityisopet-

tajat

Antti Varis

PHYK:sta ja

Annette Paavola

Apollosta.

Tunteja pitivät molempien koulujen aineenopettajat.

Kurssi arvosteltiin asteikolla hyväksytty-hylätty. Jokainen

kurssin hyväksytysti suorittanut sai kurssista todistuksen.

TEHDÄÄN YHDESSÄ -KERHO

Tehdään yhdessä -kerho aloitti toimintansa syksyllä

2015 yhteistyössä Apollon yhteiskoulun kanssa. Kerho

oli suunnattu Suomessa vasta vähän aikaa asuneille 7.-8.

luokan oppilaille. Kerhon tarkoitus oli tutustua Helsinkiin

sekä saada uusia ystäviä. Vuoden mittaan vietimme ai-

kaa yhdessä muun muassa urheillen, ruokaa tehden ja

erilaisia lautapelejä pelaten. Kerhon päättäjäiset pidet-

tiin niin ikään keskustassa, jolloin menimme yhdessä

syömään ja pohdimme, mitä kaikkea uutta tänä keväänä

onkaan opittu.

RUOTSI/HISTORIA KULTTUURIKURSSI

Aloitimme syksyllä 2015 ruotsin kielen ja historian yhtei-

sen verkkokurssin, joka toteutettiin pääasiassa sähköise-

nä työskentelynä Fronterissa. Opettajina toimivat ruot-

sin kielen opettaja

Ninnu Kotilainen

ja historian opettaja

Reetta Oksanen

. Kurssi oli tarkoitettu 8.-luokkalaisille

A-ruotsin lukijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille

9.-luokkalaisille B-ruotsin oppilaille. Kurssi perehdytti

oppilaat naapurimaamme kulttuuriin ja historiaan.

Olennainen osa kurssia olivat erilaiset verkkokeskustelut,

joissa kurssilaiset kommentoivat toistensa töitä. Oppilaat

tutustuivat mm. Euroviisuihin, Ruotsin kuninkaallisiin,

kuuluisiin urheilijoihin ja kirjailijoihin. Kurssimme koho-

kohta oli toukokuun lopulla tehty yhteinen opintomatka

Tukholmaan. Oppilaat olivat etsineet tietoa kohteis-

tamme jo etukäteen, mutta matkamme ohjelmassa

olivat mm. Skansen, Wasa-laiva, Apinatalo, Globen-

halli sekä kuninkaanlinna. Kurssi onnistui yli odotus-

ten ja siitä kiitos mukaville matkalaisille.

KANSIKUVAT

Etukansi:

Paavo Holopainen ja muut vuoden 1969 ylioppilaat istutta-

vat vaahteraa oman valmistumisensa ja koulun ensimmäi-

sen rehtorin Erkki Vahteran kunniaksi.

Takakansi:

Vuosien varrella on pohdittu keitä kuului takakan-

nen komeaan opettajien v. 1961 Can Can –ryhmään.

Paljastamme juhlavuoden kunniaksi vastauksen. He ovat:

vas. Lauri Kapanen, Aarno Nietosvaara, K.A. Kaukonen

(hallituksen pitkäaikaisin pj.), Reino Saarelainen, Jouni

Paarlahti ja Jyrki Jääskeläinen (hallituksen 1. pj.).

Etusisäkansi:

Teuvo Teräväinen toi Chicago Blackhawksin paidassa voit-

tamansa Stanley Cupin vanhalle koululleen meidän kaik-

kien

ihailtavaksi.Se

on jo toinen kerta kun tuo jääkiekon

himoituin palkinto nähtiin PHYK:n pihalla. Edellisen kerran

sen toi Antti Niemi v. 2010 - hänkin PHYK:n kasvatteja ja

hänkin nimenomaan Chicagon väreissä NHL:n mestaruu-

den voittaneena.