Previous Page  60 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 60 / 68 Next Page
Page Background

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULU

2015-2016

60

11.8.

Lukuvuoden aloitus

18.8.

7Up!-aloituspalaveri

20.8.

Valokuvaus, yläaste

21.8.

Valokuvaus, lukio

3.9.

Lukion opettajien

aivoriihi

8.- 10.9.

8A, 8B ja 8G

Bengtsårissa

14.9.

Lukion ykkösten ryh-

mäytyminen

15.9.- 16.9.

7. luokat

Merihiekassa

7.9.

Syksyn ylioppilaskir-

joitusten aloitus

18.9.

Henkilökunta syysret-

kellä: Artjärvi, Onnin

maisema

22.9.

7. luokkien vanhem-

painilta

30.9.

8. luokkien vanhem-

painilta

2.9.

Valtakunnallinen

digabi-harjoituskoe

äidinkielessä

2.9.

Yksityiskoulujen juhla,

Lauttasaaren yhteis-

koulu

3.-4.9.

URHEAn ylä-

kouluseminaari,

Mäkelänrinne

5.10.

Vanhempainilta, luki-

on I

12.-16.10.

Syysloma

20.10.

Lukion vanhempainil-

ta

22.10.

9. luokkien vanhem-

painilta

27.10.

Poistumisharjoitus

29.10.

Ylipormestarin ilta

23.- 25.10.

Lukiolaisten turva-

kurssi

2.11.

Opettajien OPS-

työskentelyiltapäivä

4.11.

Akatemiavalmentajat

Tampereella

11.11.

Yksityiskoulujen oppi-

lashuoltokoulutus

20.11.

Henkilökunnan pikku-

joulu

24.11.

Yhteistyöpalaveri

Pohjois-Haagan

ala-asteen kanssa

23.11.-4.12.

TET

25.11.

7.-luokkalaisten valin-

naisilta

4.12.

Itsenäisyysjuhla, syk-

syn ylioppilasjuhla

9.12.

7.-luokkalaisten pik-

kujoulut

18.12.

Joulujuhla, joulu-

kirkko Johanneksen

kirkko

13.1.

Tutustumisilta 6.-luok-

kalaisille

25.1.

9. luokkien vanhem-

painilta

27.1.

Liikunnan pääsykoe

yläasteelle

1.2.

Matematiikan pääsy-

koe yläasteelle

8.2.

Talviliikuntapäivä

12.2.

Kevään ylioppilaskir-

joitusten aloitus

11.2.

Penkkarit, Vanhojen

tanssit

LUKUVUODEN TAPAHTUMIA