Previous Page  61 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 61 / 68 Next Page
Page Background

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULU

2015-2016

61

12.2.

Vanhojen päivä

15.- 19.2.

Talviloma

1.-4.3.

Lukion talviliikunta-

kurssi Tahkovuorella

4.3. Henkilökunnan

Oktoberfest

17.-18.3.

URHEAn yläkouluse-

minaari, Jyväskylä

24.3.

Pääsiäiskirkko

30.3.- 2.4.

Oppilashuollon semi-

naarimatka Tallinnaan

4.4.

Valtakunnallinen

digabi-harjoituskoe

8.4. PHYK:n ja

Pohjois-Haagan

ala-asteen oppilas-

huoltokoulutus

11.-15.4. Teemaviikko,

liikenneturvallisuus

20.4.

7Up!-arviointi,

Työpaikkakokous

21.-23.4.

Yksityiskoulujen laiva-

seminaari

22.-23.4.

Henkilökunnan EA1-

kurssi

22.- 24.4.

Lukiolaisten turva-

kurssi

28.4.

Yhteistyöpalaveri

Pohjois-Haagan

ala-asteen kanssa

29.4. Yksityiskoulujen

oppilashuoltokoulutus

29.4.

Bändikatselmus

4.- 5.5.

Henkilökunnan kevät-

retki Tallinnaan

10.5.

Unelmien liikunta-

päivä

10.5. OHO-päivä

11.-11.5.

Ureiluoppilaitos- ja

urheiluakatemiapäi-

vät, Kuopio

10.-13.5.

Lukion Erä- ja ret-

keilytaitokurssi

Seitsemisen kansallis-

puistossa

17.5.

Mitalikahvit

24.5.

Tulevien 7.-luokkalais-

ten info

25.5. ja 26.5.

7A ja 7B vierailulla

Rendahlin kotieläin-

tilalla

26.5.

9A Rhodopuistossa

Toivonpäivä-

tapahtumassa

Helander-kodin asuk-

kaita avustamassa

30.5.

Siivouspäivä,

Ysigaala, henkilökun-

nan kevätkahvit

31.5.

Pohjois-Haagan

ala-asteen 6.-luokka-

laiset vierailemassa

koululla

1.6.

9.-luokkalaisten

Pipotus, pesisottelu

yläaste - opettajat

2.6.

Yläasteen retkipäivä

3.6.

Oman koulun päivä,

Riemuylioppilaat

4.6.

Ylioppilasjuhla,

kevätjuhla

Tässä luettelossa ei

ole erikseen mainittu

oppiainekohtaisia

retkiä ja vierailuja

eikä urheilukoulun

lukuisia kilpailutapah-

tumia.