Previous Page  14 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 16 Next Page
Page Background

PHYK:N YLÄASTE

HUOMAA VIELÄ:

Soveltuvuuskokeisiin ei tule erillistä kutsua.

Monipuoliset soveltuvuuskokeet liikunnassa ja ma-

tematiikassa ovat joskus hieman säikäyttäneet ha-

kijoita. Liikunnassa heikoiten sujunut osio jätetään

ottamatta huomioon. Matematiikan soveltuvuus-

kokeen läpäisy ei edellytä virheetöntä suoritusta.

Siispä kaikki rohkeasti mukaan — tytöt ja pojat!

Soveltuvuuskokeisiin ilmoittaudutaan tämän esit-

teen keskiaukeamalla olevilla lomakkeilla (PHYK:n

oma lomake ja Helsingin kaupungin yhteinen loma-

ke). Ne löytyvät myös kotisivuiltamme. Koulun oma

lomake riittää, mikäli ei halua tulla huomioon ote-

tuksi PHYK:n kokeen avulla varavaihtoehtona myös

muihin samaa painotusta tarjoaviin helsinkiläisiin

kouluihin. PHYK:n oma lomake tulee aina täyttää.

Lomakkeet tulee palauttaa Pohjois-Haagan yh-

teiskoululle viimeistään torstaina 19.1.2017.

Pa-

lautuksen voi tehdä postitse, sähköpostin liitteenä

osoitteeseen

yahaku@phyk.fi

tai tuomalla lomak-

keet koulun postilaatiikoihin, joita on portilla,

koulun seinässä kellon alla ja koulun ala-aulassa.

Helsinkiläisissä kouluissa saat ala-asteen opettajal-

ta yleisen yläasteelle siirtyvän valintakortin. Se on

aina täytettävä, vaikka hakisitkin erillisillä lomak-

keilla painotettuun opetukseen.

Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat hakea kou-

luumme. Tällöin tulee palauttaa ainoastaan tämän

esitteen hakulomake/hakulomakkeet.

Sairaustapausten varalta järjestetään uusintakoe

liikunnassa maanantaina 13.2.2017 klo 8.00 Pirk-

kolan urheilupuistossa. Kokoontuminen uimahal-

lin aulaan. Matematiikan uusintakoe järjestetään

maanantaina 13.2.2017 klo 14.00 koulullamme.

Uusintakokeeseen osallistuminen edellyttää lää-

kärintodistusta.

Jokaisella hakijalla on kuitenkin

vain yksi koepäivä käytettävissä. Näin ollen päätös

siitä, osallistuuko varsinaisen koepäivän testiin vai

uusintakokeeseen, on tehtävä etukäteen.

Nimilista kouluumme hyväksytyistä oppilaista jul-

kaistaan koulun ikkunassa ke 15.3.2017 klo 12.00.

Samana päivänä lähetetään myös kirje kotiin kai-

kille soveltuvuuskokeisiin osallistuneille.

Nimilista hyväksytyistä julkaistaan lisäksi koulun

kotisivuilla

www.phyk.fi

niiden oppilaiden osalta,

jotka ovat antaneet siihen luvan hakulomakkees-

sa.