Previous Page  3 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 16 Next Page
Page Background

PHYK:SSA VOIT OPISKELLA

Liikuntalinjalla

Matematiikkalinjalla

Liikunnan ja matematiikan voi myös

yhdistää, jolloin opiskelet ns. liikunta-

matematiikkalinjalla

Urheiluyläkoulun kokeiluluokalla

Yleislinjalla

Liikuntalinjalle, matematiikkalinjalle, liikunnan ja

matematiikan yhdistelmälinjalle sekä urheiluylä-

koulun kokeiluluokalle oppilaat valitaan soveltu-

vuuskokeella. Yhdistelmälinjalle haettaessa tulee

osallistua molempien aineiden soveltuvuuskokei-

siin.

Yleislinjalle pääsevät kaikki halukkaat oman koulu-

piirin oppilaat ja muiden osalta valinnan ratkaisee

vapaiden oppilaspaikkojen määrä. Myös yleislinja-

laisilla ja matematiikkalinjaisilla on mahdollisuus

valita ylimääräisiä liikunnan kursseja.

Kielitarjontaamme kuuluu:

A1: englanti, ruotsi, saksa

A2: englanti, ruotsi, saksa, ranska

B1: ruotsi

B2: ranska, saksa

PHYK tarjoaa sinulle hyvät mahdollisuudet osallis-

tua myös kerhotoimintaan. Kerhoja perustetaan

kysynnän mukaan. Vakiintuneita kerhoja on ollut

mm. liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa.

PHYK:N YLÄASTE