Previous Page  4 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 16 Next Page
Page Background

PHYK:N LIIKUNTA JA URHEILU

LIIKUNTAPAINOTUS JA URHEILUYLÄKOU-

LUN KOKEILULUOKKA

Pohjois-Haagan yhteiskoulussa on toiminut 24

vuotta urheilu- ja liikuntapainotteinen yläaste.

Kiinnostus toimintaa kohtaan on ollut hyvin laa-

jaa. Pyrkijöitä on ollut runsaasti eri puolilta pää-

kaupunkiseutua. Urheilua ja valmentautumista voi

luontevasti jatkaa samassa rakennuksessa toimi-

vassa PHYK:n urheilulukiossa.

Liikuntapainotuksen yleinen kuvaus

PHYK:ssa voit olla mukana painotetussa liikunnan

opetuksessa joko liikuntalinjalla, liikunta-matema-

tiikkalinjalla tai uudella urheiluyläkoulun kokeilu-

luokalla. Koulun liikuntatoiminta on järjestetty osin

koulun omin voimin ja osin yhteistyössä lajiliitto-

jen ja seurojen kanssa. Kurssimäärä kaikilla linjoilla

ylittää vähintään kuudella kurssilla normaalin op-

pimäärän.

Liikuntapainotus on tarkoitettu kilpaurheilijoille,

kilpaurheilijoiksi aikoville sekä iloisille liikkujille,

jotka yksinkertaisesti pitävät runsaasta liikunnasta.

Kaikkien lajien harrastajat ovat tervetulleita kou-

luumme ja välttämättä ei tarvitse harrastaa mitään

lajia. Ainoastaan Olympiakomitean koordinoima

urheiluyläkoulun kokeiluluokka on suunnattu vain

tiettyjen lajien urheilijoille (kts. erillinen esittely

myöhemmin).

Mitä tehdään?

Voidaan harrastaa normaalia enemmän

tuttuja liikuntalajeja

Valmentaudutaan eri lajien parissa

Eri lajeissa on erilaisia valmennussovelluk-

sia. Oleellista on monipuolisten urheilullisten

ominaisuuksien kehittäminen

Tutustutaan uusiin lajeihin

Osallistutaan aktiivisesti koulujenvälisiin tur-

nauksiin ja kilpailuihin

Tehdään liikuntaretkiä

Tehdään laajaa seura- ja lajiliittoyhteistyötä

Erillisenä projektina yhteistyössä Koripallolii-

ton kanssa Helsinki Basketball Academyyn

(HBA) kuuluvan PHYK Cadets –joukkueen

valmennustoimintaa ja kansainvälistä kil-

pailutoimintaa olympiavalmentajien johdolla.

Tässä ohjelmassa kouluviikon aikana urheilua

voi olla ajoittain jopa 12 tuntia viikossa.

Mitä edellytetään?

Pääasian eli varsinaisen koulutyön huolellis-

ta hoitamista

Urheilu– ja liikunta-asioista huolehtimista

Esimerkillistä ja hyvää käytöstä

Tupakoimattomuutta ja päihteettömyyttä