Previous Page  9 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 16 Next Page
Page Background

Suomen urheiluyläkouluja. Se poikkeaa verraten

paljon PHYK:n aikaisempien vuosien kokeesta. So-

veltuvuuskoe on esitelty koulumme kotisivuilla ja

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivuilla. Li-

säksi kokeesta tullaan tekemään esittelyvideo.

Kokeen ns. yleinen osa on sama pyrittäessä liikun-

talinjalle, liikunta-matematiikkalinjalle tai urhei-

luyläkoulun kokeiluluokalle. Soveltuvuuskokeessa

heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomi-

oon.

Vuoden 2017 yleisen osan soveltuvuuskoe pide-

tään Maunulan liikuntahallilla

(ja mahdollisesti

osin myös Pirkkolan urheilupuistossa, jos hakija-

määrä on hyvin korkea)

keskiviikkona 25.1.2017

klo 8.30- n. 16.00.

Kokoontuminen Maunulan liikuntahallilla (Maunu-

lanmäki 3—5) klo 8.15. Koe päättyy noin klo 16.

Jos pyrit yhtenä vaihtoehtona urheiluyläkoulun

kokeiluluokalle, niin osallistut myös lajiosaan,

joka pidetään

perjantaina 27.1.2017

Nämä eri lajiosien koepaikat ja tarkat suoritusajan-

kohdat selviävät myöhemmin (kts. koulun kotisivut

ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivut).

PHYK:ssa kokeiluluokka muodostetaan nyt kokei-

lun ensimmäisenä vuotena

jalkapalloilijoista, kori-

palloilijoista, jääkiekkoilijoista ja taitoluistelijois-

ta

. Lajiosan pisteet lasketaan yleisen osan päälle ja

saavutetun yhteispistemäärän perusteella valitaan

oppilaat kokeiluluokalle.

Perinteiselle liikuntalinjalle ja liikunta-matematiik-

kalinjalle valintaan vaikuttaa vain yleisen osan tes-

timenestys. Perinteiselle liikuntalinjalle ja liikunta-

matematiikkalinjalle voivat hakea minkä tahansa

lajin harrastajat. Oppilas merkitsee hakulomak-

keeseen eri linjojen oman hakutoivejärjestyksen-

sä. Urheiluyläkoulujen kokeiluluokalle hakiessaan

oppilas merkitsee hakulomakkeeseen myös oman

lajinsa (jalkapallo, koripallo, jääkiekko tai taitoluis-

telu). Oppilas voi hakea vain yhden lajin kokeiluun.

Kokeessa on lisäksi yhtenä osana kirjoitus- ja haas-

tatteluosio, jossa on mahdollisuus luonnehtia itse-

ään, kuvata suhtautumistaan liikuntaan ja kertoa

liikuntaharrastuksistaan. Tämä osio ei kuitenkaan

vaikuta pisteytykseen.

Soveltuvuuskokeessa tarvitset mukaan ainoastaan

sisäliikuntavarustuksen (myös sisäkengät), pyyh-

keen sekä eväät pitkän päivän varalle.

PHYK:N LIIKUNTA JA URHEILU