YLÄASTEEN TOIMINTA

Pohjois-Haagan yhteiskoulun yläasteen eri linjoilla opiskelee 444 oppilasta.

Yleislinjan oppilaat ovat pääosin oman koulupiirimme oppilaita.

Liikuntalinjalla liikutaan monipuolisesti ja valmentaudutaan eri lajien parissa.

Matematiikkalinjalla opiskellaan matematiikkaa syventävästi.

Liikunta-matematiikkalinjan oppilaat ovat mukana molempien painotusaineidemme toiminnassa.

Urheiluyläkoulun kokeiluluokalla oppilaat opiskelevat Olympiakomitean koordinoiman kokeiluohjelman mukaisesti.

Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeiden perusteella.

Etsi lisää tietoja kohdasta hakeminen.

YLEISLINJA

Yleislinjalla panostetaan laadukkaaseen perusopetukseen ja hyvään työskentelyilmapiiriin.

Myös yleislinjalaisilla on mahdollisuus valita ylimääräisiä liikunnan kursseja. Lisäksi kaikilla on mahdollisuus osallistua kerhotoimintaan. Kerhoja perustetaan kysynnän mukaan. Vakiintuneita kerhoja on ollut mm. liikunnassa, musiikissa ja tekstiilityössä.

Koulumme yleislinjalle pääsevät kaikki halukkaat oman koulupiirimme oppilaat. Muiden osalta valinnan ratkaisee vapaiden oppilaspaikkojen määrä ja sisaruusperuste.

LIIKUNTALINJA

Pohjois-Haagan yhteiskoulussa on toiminut 27 vuotta liikuntapainotteinen yläaste. Kiinnostus liikuntalinjaa kohtaan on ollut hyvin laajaa. Pyrkijöitä on ollut vuosittain runsaasti eri puolilta pääkaupunkiseutua. Urheilua ja valmennusta voi luontevasti jatkaa samassa rakennuksessa toimivassa PHYK:n urheilulukiossa.

Mitä?

Liikuntatuntien tai valmennustoiminnan kokonaismäärä vaihtelee lajeittain. Liikuntalinjalaiset opiskelevat useissa aineissa omina ryhminään. Tämän lisäksi koulumme tarjoaa vielä yhteistyössä lajiliittojen ja seurojen kanssa runsaasti muuta vapaavalintaista urheilu- ja valmennustoimintaa, josta tiedotetaan täsmällisemmin erikseen. PHYK kuuluu myös URHEAAN (Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia), joka rakentaa urheiluvalmennuksen yläkouluverkostoa pääkaupunkiseudulle.

Kenelle?

Liikuntalinja on tarkoitettu kilpaurheilijoille, kilpaurheilijoiksi aikoville sekä iloisille liikkujille, jotka yksinkertaisesti pitävät runsaasta liikunnasta. Kaikkien lajien harrastajat ovat tervetulleita kouluumme ja sinun ei välttämättä tarvitse harrastaa mitään lajia.

Mitä tehdään?

 • Voidaan harrastaa normaalia enemmän tuttuja liikuntalajeja. 
 • Eri lajeissa on erilaisia valmennussovelluksia. Oleellista on monipuolisten urheilullisten ominaisuuksien kehittäminen;
 • Tutustutaan uusiin lajeihin
 • Osallistutaan aktiivisesti koulujenvälisiin turnauksiin ja kilpailuihin.
 • Tehdään liikuntaretkiä.
 • Tehdään laajaa seura- ja lajiliittoyhteistyötä.
 • Kilpaurheilija voi valmentautua lajinsa parissa myös oman harjoitusohjelman mukaisesti.
 • Erillisenä projektina yhteistyössä Koripalloliiton kanssa Helsinki Basketball Academyyn (HBA) kuuluvan PHYK Cadets –joukkueen valmennustoimintaa ja kansainvälistä kilpailutoimintaa olympiavalmentajien johdolla. Tässä ohjelmassa kouluviikon aikana urheilua voi olla ajoittain jopa 12 tuntia viikossa.

Vuosittaisen yläasteen liikuntalinjan ohjelman runko toimii pääpiirteissään seuraavasti:

 • 7-luokilla kolme jaksoa monipuolisuusliikuntaa ja kaksi jaksoa valmennusta
 • 8-luokilla kaksi jaksoa monipuolisuusliikuntaa, kaksi jaksoa valmennusta, yhdellä jaksolla tarjotaan lisävalmennusta tai monipuolisuusliikuntaa
 • 9-luokilla voi valita valmennusta vaikkapa jokaiselle jaksolle (tästä sovitaan kulloinkin erikseen koulun lajivalmentajan sekä liikunnanopettajan kanssa) tai voi valita valmennuksen rinnalla kulkevaa monipuolisuusliikuntaa

Voit tutustua tarkemmin liikuntalinjan toiminnan sisältöön urheiluosion kohdissa yläasteen valinnainen liikunta ja yläasteen valmennus.

Mitä edellytetään?

Kaikkien on syytä muistaa, että vaikka urheiltaisiin kuinka paljon, niin tärkeintä on hoitaa huolellisesti pääasia eli varsinainen koulutyö. Myös esimerkillinen ja tyylikäs käytös kuuluu liikuntalinjalaisten perusedellytyksiin. Tupakoimattomuus ja päihteettömyys ovat itsestään selviä vaatimuksia.

Miksi hyvä liikuntakoulu?

PHYK:n vahvuuksia ovat sen erinomainen sijainti, hyvät liikuntapaikat ja tasokkaat liikunnanopettajat ja valmentajat.

Pirkkolan urheilupuisto sijaitsee koulun tuntumassa ja on hyödynnettävissä kaikkine palveluineen. Pirkkolassa on neljä palloilukenttää (myös tekonurmi), kaksi jäähallia (vanhat puretaan ja uudet rakennetaan tilalle - rakennusaikana Pirkkolan jäähallin vuoroja korvaavat uuden Kaarelan jäähallin vuorot), palloiluhalli, uimahalli, kuntosali, yleisurheilukenttä sekä runsaasti ammattitaitoisesti hoidettuja lenkkipolkuja ja hiihtolatuja. Urheilupuisto liittyy saumattomasti Keskuspuistoon.

Talin urheilupuisto, Laajasuon urheilupuisto, Maunulan urheiluhallit, Töölön Kisahalli, Paloheinän, Kaarelan, Konalan ja Malmin jäähallit, Ruskeasuon salibandykeskus sekä Oulunkylän ja Lassilan urheilupuistojen tekojäät ja muut suorituspaikat ovat nekin sopivan matkan päässä. Myös muita Helsingin seudun liikuntapaikkoja hyödynnetään ahkerasti. 

Koululla on kaksi omaa liikuntasalia.

Liikunnanopettajat ja valmentajat ovat alojensa tunnettuja edustajia myös koululiikunnan ulkopuolella. PHYK:n suuresta opettaja- ja valmentajajoukosta eniten yläasteen puolella työskentelevät Lea Hakala, Kirsi Sipiläinen, Harri Jokela, Juska Savolainen, Pyry Lukkarila, Juuso Milen, Jari Nykänen, Timo Parviainen, Päivi Lehto, Merja Huttunen, Jaakko Nevanlinna, Juha Stark, Eren Gürler ja Anna Mustonen. Fysioterapeutti Krista Puhakka toimii myös urheilijoiden tukena. Opetukseen ja valmennukseen osallistuu myös muita oman urheilulukiomme valmentajia sekä eri lajien vierailevia asiantuntijoita valmentajina ja kouluttajina. Voit tutustua tarkemmin kaikkiin liikunnanopettajiin heidän omilla kotisivuillaan tai kohdassa liikunnanopettajat ja valmentajat (lista päivityksessä).

Miten pääsee?

Hakuprosessiin liittyviin yksityiskohtiin voit tutustua kohdassa hakeminen.

MATEMATIIKKALINJA

Koulumme tarjoaa matemaattisesti suuntautuneille nuorille mahdollisuuden aloittaa matematiikan syventävät opinnot jo yläasteella. Soveltuvuuskokeella valitut oppilaat opiskelevat kaikki matematiikan tuntinsa omina ryhminään. Ryhmien innostuneilla opettajilla on ylin yliopistollinen arvosana matematiikassa.

Valikoitunut oppilasjoukko luo edellytykset yhteisten perustehtävien joutuisaan käsittelyyn. Näin opetusta voidaan merkittävästi laajentaa ja syventää. Siihen sisällytetään enemmän vaativia, erityisesti soveltavia tehtäviä. Ne antavat samalla oppilaille runsaasti kannustavia onnistumisen kokemuksia ja oppimiselämyksiä sekä niiden myötä yhä kasvavaa kiinnostusta matemaattiseen ajatteluun, tietoon ja taitoon. Ryhmän viikkotuntimäärä koko peruskoulun aikana ylittää kolmella oppitunnilla normaalin tuntimäärän.

Matematiikkalinjan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella.

Hakuprosessiin liittyviin yksityiskohtiin voit tutustua kohdassa hakeminen.

LIIKUNTA-MATEMATIIKKALINJA

Liikuntalinjan ja matematiikkalinjan voi myös yhdistää. Tällöin tulee osallistua molempien aineiden soveltuvuuskokeisiin, jotka ovat samat kuin erikseen hakevillakin.

Painotusainekohtainen ohjelma on aivan sama yhdistelmälinjalaisilla kuin pelkästään liikunta- tai matematiikkalinjan opetukseen osallistuvilla oppilailla. Tutustu tarkemmin kummankin linjan toimintaan ja soveltuvuuskokeisiin kohdissa liikuntalinja ja matematiikkalinja sekä hakeminen.

Tämä yhdistelmä, jossa fyysinen ja matemaattinen ponnistelu täydentävät toisiaan, on osoittautunut erityisen suosituksi vaihtoehdoksi! 

URHEILUYLÄKOULUN KOKEILULUOKKA

PHYK on mukana myös Olympiakomitean koordinoimassa valtakunnallisessa urheiluyläkoulujen kokeiluhankkeessa.  Tämä kokeilu käynnistyi 1.8.2017 19 eri koulussa ja on nyt laajentunut 25 kouluun eri puolille Suomea. 

Yksi PHYK:n syksyllä aloittavista erikoisluokista tulee olemaan kyseinen kokeiluluokka. Kokeilu ei siis suinkaan lopeta jo tutuksi tullutta PHYK:n liikunta- ja matematiikkapainotteista toimintaa. Oppilas voi hakea valitsemassaan järjestyksessä ensisijaisesti joko perinteisille liikunta- tai liikunta-matematiikkalinjalle tai tälle uudelle kokeiluluokalle. 

Tuossa kokeilussa liikunnan määrä koulupäivän aikana on normaalia liikuntapainotteista toimintaa suurempi (jopa 10 t/vko). Kokeilu toteutetaan yhteistyössä seurojen ja lajiliittojen kanssa. Kokeilussa oppilaat opiskelevat myös uutta ”urheilijaksi kasvaminen” -oppikokonaisuutta, jossa noudatetaan Olympiakomitean laatimia sisältösuosituksia. Niihin kuuluu paitsi monipuolista ominaisuuksia kehittävää liikuntatoimintaa, niin myös muita urheiluun liittyviä tärkeitä elämäntaitoja, tukitoimia ja psyykkisiä taitoja (kuten ajankäyttö, ravinto, lihashuolto, reilu peli, uni/lepo/palautuminen yms.). Lisäksi kyseisellä luokalla digitaalisuus ja osittainen etäopetus korostuvat.

PHYK:n kohdalla ensi vuonna ko. luokka tulee koostumaan jalkapalloilijoista, koripalloilijoista, jääkiekkoilijoista, yksinluistelijoista ja voimistelijoista. Yksittäisiä oppilaspaikkoja voi saada myös muiden lajien urheilijat. Oleellista on tiedostaa, että näiden lajien urheilijoita voidaan valita kokeiluluokan ohella myös perinteiselle liikuntalinjalle tai liikunta-matematiikkalinjalle. Näin siis voi päästä kouluun sisään liikuntalinjalle tai liikunta-matematiikkalinjalle, vaikka ei mahtuisikaan uudelle kokeiluluokalle. Kokeiluluokan oppilas ei ensi vuonna voi ottaa urheilun rinnalle matematiikan painotusta. Myös muu valinnaisainetarjonta on hieman suppeampaa kuin muilla painotusluokilla.

Uudesta urheiluyläkoulujen kokeiluluokasta on kerrottu tarkemmin Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivuilla ja myös Olympiakomitean sivuilla.

Tämän kokeiluluokan pääsyvaatimuksiin voit tutustua kohdassa hakeminen.