LISÄTIETOJA LIIKUNNAN SOVELTUVUUSKOKEEN VARAPÄIVISTÄ

päivitetty ke 7.2. klo 10

Varapäivään voi osallistua vain, jos oppilaalla on ollut perusteltu syy poissaoloon varsinaisena testipäivänä ja siitä on ilmoitettu Pohjois-Haagan yhteiskouluun. Lääkärintodistukset tai muut selvitykset voi tuoda mukanaan varapäivänä tai laittaa sähköpostilla osoitteeseen phyk@phyk.fi.

Takaamme pyrkijöille keskittymisrauhan, joten vanhemmat eivät valitettavasti voi jäädä seuraamaan kokeita.

PERUSOSAN (NS. YLEINEN OSA KAIKILLE) VARAPÄIVÄ MA 12.2.

Kokoontuminen Maunulan liikuntahallilla (Maunulanmäki 3-5)  klo 7.45. Testi alkaa klo 8.00 ja kestää arviolta n. klo 13 asti. Mukaan sisäliikuntavarusteet, sisäpelikengät ja eväät.

LAJITESTIN VARAPÄIVÄ URHEILUYLÄKOULUN KOKEILULUOKALLE PYRKIVILLE KE 14.2.

Koripallo:
klo 10.30 - (12.30) 
Helmi Center, Latokartanontie 12, Helsinki
Mukaan koripallovarusteet
Lisätietoa testistä 

Jalkapallo:
klo 9.30 - (11.30)
Pallomylly, Pikajuoksijankuja 9, Helsinki (EI siis tällä kertaa Talissa)
Mukaan jalkapallovarusteet
Lisätietoa testistä 
 
Jääkiekko:
klo 9.00 
Malmin jäähalli, Talttakuja 6, Helsinki
Testi suoritetaan ilman kiekkoa ja kiekon kanssa. Mukaan luistimet, maila, hanskat ja kypärä.
Maalivahdeille mukaan täysi maalivahdin varustus. 
Lisätietoa testistä
Pistetaulukot 

Taitoluistelu (yksinluistelu):
tarvittaessa klo 10
Malmin jäähalli, Talttakuja 6, Helsinki
Lisätietoa testistä 

Voimistelu:
Telinevoimistelu
päivityksessä
Töölön Kisahalli, Paavo Nurmen kuja 1 C, Helsinki
Lisätietoa testistä, tytöt
Lisätietoa testistä, pojat 

Muut voimistelulajit
klo 9.00 - (10.00)
Kaikkien muiden lajien lajiosan yleistesti:
klo 11.45 - (13.00)
Mäkelänrinteen uintikeskuksen liikuntasali,  Mäkelänkatu 49, Helsinki
Mukaan sisäliikuntavarustus 
Lisätietoa testistä

Hakeminen yläasteelle

Pohjois-Haagan yhteiskoulun yläasteella toimii viisi eri linjaa, joihin jokaiseen on omat hakuperiaatteet:

Seuraavassa on esitelty kaikkien linjojen hakuperiaatteet. Voit myös tilata koulun oman esitteen sähköpostitse osoitteesta ylaastehaku@phyk.fi. Esite ilmestyy marraskuun aikana ja tulee näkymään täällä kotisivuilla (linkki sivun oikeassa reunassa).Em. osoitteeseen voit lähettää myös kysymyksiä koskien soveltuvuuskokeita tai painotuksia.

Oppilaille ja heidän huoltajilleen pidetään tiedotus- ja tutustumistilaisuus koulullamme keskiviikkona 10.1.2018 klo 18.30 (kahvit klo 18.00). Tiedotustilaisuudessa esitellään Pohjois-Haagan yhteiskoulua, kerrotaan yleisiä hakuun liittyviä yksityiskohtia ja käydään läpi soveltuvuuskokeen sisältöä. 

Nimilista kouluun hyväksytyistä oppilaista julkaistaan koulun ikkunassa keskiviikkona 14.3.2018 klo 12.00. Samana päivänä lähetetään myös kirje kotiin kaikille soveltuvuuskokeisiin osallistuneille. Kirjeestä käy ilmi soittoajat, jolloin voi tarvittaessa tiedustella soveltuvuuskokeista. Toivomme, että noudatatte näitä aikoja. Nimilista hyväksytyistä julkaistaan myös näillä kotisivuilla niiden oppilaiden osalta, jotka ovat antaneet siihen luvan hakulomakkeessa. Kaikki helsinkiläiset koulut julkistavat tiedot samanaikaisesti.

Soveltuvuuskokeisiin ilmoittaudutaan koulun omassa esitteessä olevilla hakulomakkeilla. Kaikki lomakkeet voi ladata myös vieressä olevista linkeistä. Koulun oma lomake riittää, mikäli ei halua tulla huomioon otetuksi PHYK:n kokeen avulla varavaihtoehtona myös muihin samaa painotusta tarjoaviin helsinkiläisiin kouluihin. PHYK:n oma lomake tulee aina täyttää haettaessa soveltuvuuskoeluokille.

Ilmoittautuminen tulee palauttaa Pohjois-Haagan yhteiskoululle torstaihin 18.1.2018 mennessä. 

Palautuksen voi tehdä postitse, sähköpostin liitteenä osoitteeseen yahaku@phyk.fi tai tuomalla lomakkeet koulun postilaatikoihin, joita on portilla, koulun seinässä kellon alla ja koulun ala-aulassa.

Ala-asteen opettajalta saat yleisen yläasteelle siirtyvän valintakortin. Se on helsinkiläisten aina täytettävä ja palautettava omalle ala-asteen luokanopettajalle, vaikka hakisitkin erillisellä lomakkeella painotettuun opetukseen.

HAKEMINEN YLEISLINJALLE

Yleislinja pääsevät kaikki halukkaat oman koulupiirin oppilaat. Muiden osalta valinnan ratkaisee vapaiden oppilaspaikkojen määrä ja sisaruusperuste. Voit tiedustella vapaita paikkoja rehtorilta sähköpostitse phyk@phyk.fi.

HAKEMINEN LIIKUNTALINJALLE, LIIKUNTA-MATEMATIIKKALINJALLE TAI URHEILUYLÄKOULUN KOKEILULUOKALLE

Liikuntapainotuksen oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeiden perusteella.

PHYK siirtyi vuosi sitten noudattamaan uutta yhteistä Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta, jota käytetään suuressa osassa Suomen urheiluyläkouluja. Se poikkeaa verraten paljon PHYK:n aikaisempien vuosien kokeesta. 

Soveltuvuuskoe on esitelty Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivuilla www.soveltuvuuskoe.fi. Sivuilta löytyy mm. videot kustakin osiosta. Pohjois-Haagan yhteiskoulun valinnaisen koulukohtaisen osan video löytyy tästä.

Kokeen ns. yleinen osa on sama pyrittäessä liikuntalinjalle, liikunta-matematiikkalinjalle tai urheiluyläkoulun kokeiluluokalle. Soveltuvuuskokeessa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon. 

Vuoden 2018 yleisen osan soveltuvuuskoe pidetään Maunula liikuntahallilla keskiviikkona 24.1.2018 klo 8.30 -16. Kokoontuminen Maunulan liikuntahallilla (Maunulanmäki 3-5)  klo 8.30. Koe päättyy noin klo 16.

Jos pyrit yhtenä vaihtoehtona urheiluyläkoulun kokeiluluokalle, niin osallistut myös lajiosaan, joka pidetään perjantaina 26.1.2018.

Nämä eri lajiosien koepaikat ja tarkat suoritusajankohdat selviävät myöhemmin. PHYK:n kohdalla ensi vuonna ko. luokka tulee koostumaan jalkapalloilijoista, koripalloilijoista, jääkiekkoilijoista, yksinluistelijoista ja voimistelijoista. Yksittäisiä oppilaspaikkoja voi saada myös muiden lajien urheilijat. Lajiosan pisteet lasketaan yleisen osan päälle ja saavutetun yhteispistemäärän perusteella valitaan oppilaat kokeiluluokalle.

Perinteiselle liikuntalinjalle ja liikunta-matematiikkalinjalle vaikuttaa vain yleisen osan testimenestys. Perinteiselle liikuntalinjalle ja liikunta-matematiikkalinjalle voivat hakea mitä tahansa lajia harrastavat oppilaat. 

Oppilas merkitsee hakulomakkeeseen eri linjojen oman hakutoivejärjestyksensä. Urheiluyläkoulujen kokeiluluokalle hakiessaan oppilas merkitsee hakulomakkeeseen myös oman lajinsa. Oppilas voi hakea vain yhden lajin kokeiluun.

Kokeessa on lisäksi yhtenä osana kirjoitus- ja haastatteluosio, jossa on mahdollisuus luonnehtia itseään, kuvata suhtautumistaan liikuntaan ja kertoa liikuntaharrastuksistaan. Tämä osio ei kuitenkaan vaikuta pisteytykseen. 

Soveltuvuuskokeessa tarvitset mukaan ainoastaan sisäliikuntavarustuksen, pyyhkeen sekä eväät pitkän päivän varalle.

Liikunnan ja matematiikan voi siis myös yhdistää, jolloin opiskelet ns. liikunta-matematiikkalinjalla.

Hakiessasi liikunnan ja matematiikan yhdistelmään tulee sinun osallistua molempien aineiden soveltuvuuskokeisiin. Soveltuvuuskokeet ovat täysin samat kuin erikseen hakevillakin.

Uuteen urheiluyläkoulun kokeiluluokkaan ei voi tänä vuonna kuitenkaan yhdistää matematiikkaa mukaan.

HAKEMINEN MATEMATIIKKALINJALLE

Matematiikkalinjan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Vuoden 2018 soveltuvuuskoe pidetään koululla keskiviikkona 31.1.2018 klo 13.00-15.00.

Ota mukaan kynä, kumi ja viivain. Kokeen tehtävillä arvioidaan matemaattista taipumusta: päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoa sekä kykyä omaksua uusia asioita.

Huomaa vielä

Soveltuvuuskokeisiin ei tule erillistä kutsua.

Monipuoliset soveltuvuuskokeet liikunnassa ja matematiikassa ovat joskus hieman säikäyttäneet hakijoita. Liikunnassa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon. Matematiikan soveltuvuuskoe ei edellytä virheetöntä suoritusta. Siispä kaikki rohkeasti mukaan – tytöt ja pojat!

Sairaustapausten varalta järjestetään uusintakoe liikunnassa maanantaina 12.2.2018 klo 8.00.Matematiikassa uusintakoe järjestetään torstaina 15.2.2018 klo 12.30 Pohjois-Haagan yhteiskoululla. Uusintakokeeseen osallistuminen edellyttää lääkärintodistusta. Jokaisella hakijalla on kuitenkin vain yksi koepäivä käytettävissä.Näin ollen päätös siitä, osallistuuko varsinaisen koepäivän testiin vai uusintakokeeseen, on tehtävä etukäteen. Ilmoita sairastumisestasi koulun kansliaan phyk@phyk.fi.