Yläasteen opinto-ohjaus

puhelin
sähköposti
09 4777 5313
opo(at)phyk.fi
OPINTO-OHJAAJA
Nina Sanivarapu
8. ja 9. luokka
puhelin
gsm
sähköposti
09 4777 5333
040 725 2057
nina.sanivarapu(at)phyk.fi
OPINTO-OHJAAJA
Tuomo Sutinen
7. luokka
puhelin
gsm
sähköposti
09 4777 5317
050 5222 694
tuomo.sutinen(at)phyk.fi

Opinto-ohjauksen tavoitteena on oppilaan arjen mahdollisimman mutkaton sujuminen yläasteen aikana. Lisäksi yläasteen loppuvaiheessa ohjauksessa pyritään tukemaan jatko-opintoihin ja urasuunnitteluun liittyvää päätöksentekoa.

Opinto-ohjaus jakautuu luokassa pidettäviin ohjaustunteihin ja henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ohjaustunneilla käsitellään opiskeluun (esim.ainevalinnat), itsetuntemukseen, nuoruusikään sekä jatko-opintoihin liittyviä teemoja. Oppilaan tiedonhaku – ja tiedonkäsittelytaitoja pyritään kehittämään opinto-ohjauksessa.

Jokaisella yläasteen oppilaalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta milloin tahansa lukuvuoden aikana. Yhdeksännen luokan ohjauskeskustelussa selkiytetään oppilaan jatko-opintosuunnitelmaa. Joissakin tapauksissa ohjaaminen voi tarkoittaa oman henkilökohtaisen opinto-ohjelman laatimista.

Urasuunnittelua ja jatko-opintoja varten yhdeksännellä luokalla järjestetään kahden viikon työelämään tutustuminen (TET) itse valitussa työpaikassa.