Urheiluyläkoulun kokeiluluokka

PHYK on mukana myös Suomen Olympiakomitean koordinoimassa valtakunnallisessa urheiluyläkoulujen kokeiluhankkeessa. Tämä kokeilu käynnistyi 1.8.2017 19 eri koulussa ja on nyt laajentunut 25 kouluun eri puolille Suomea.

Yksi PHYK:n syksyllä aloittavista erikoisluokista tulee olemaan kyseinen kokeiluluokka. Kokeilu ei siis suinkaan lopeta jo tutuksi tullutta PHYK:n liikunta- ja matematiikkapainotteista toimintaa. Oppilas voi hakea valitsemassaan järjestyksessä ensisijaisesti joko perinteisille liikunta- tai liikunta-matematiikkalinjalle tai tälle uudelle kokeiluluokalle.

Tuossa kokeilussa liikunnan määrä koulupäivän aikana on normaalia liikuntapainotteista toimintaa suurempi (jopa 10 t/vko). Kokeilu toteutetaan yhteistyössä seurojen ja lajiliittojen kanssa. Kokeilussa oppilaat opiskelevat myös uutta ”urheilijaksi kasvaminen” -oppikokonaisuutta, jossa noudatetaan Olympiakomitean laatimia sisältösuosituksia. Niihin kuuluu paitsi monipuolista ominaisuuksia kehittävää liikuntatoimintaa, niin myös muita urheiluun liittyviä tärkeitä elämäntaitoja, tukitoimia ja psyykkisiä taitoja (kuten ajankäyttö, ravinto, lihashuolto, reilu peli, uni, lepo, palautuminen yms.). Lisäksi kyseisellä luokalla digitaalisuus ja osittainen etäopetus korostuvat.

PHYK:n kohdalla ensi vuonna ko. luokka tulee koostumaan jalkapalloilijoista, koripalloilijoista, jääkiekkoilijoista, yksinluistelijoista ja voimistelijoista. Yksittäisiä oppilaspaikkoja voivat saada myös muiden lajien urheilijat. Oleellista on tiedostaa, että näiden lajien urheilijoita voidaan valita kokeiluluokan ohella myös perinteiselle liikuntalinjalle tai liikunta-matematiikkalinjalle. Näin siis voi päästä kouluun sisään liikuntalinjalle tai liikunta-matematiikkalinjalle, vaikka ei mahtuisikaan uudelle kokeiluluokalle. Kokeiluluokan oppilas ei ensi vuonna voi ottaa urheilun rinnalle matematiikan painotusta. Myös muu valinnaisainetarjonta on hieman suppeampaa kuin muilla painotusluokilla.

Uudesta urheiluyläkoulujen kokeiluluokasta on kerrottu tarkemmin Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (URHEA) sivuilla ja myös Olympiakomitean sivuilla.

Kokeiluluokan pääsyvaatimuksiin voit tutustua tarkemmin kohdassa hakeminen.

Takaisin ylös