Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Oppilastoiminta

OPPILASKUNTA

Jokainen koulun oppilas kuuluu oppilaskuntaan. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan yläasteen ja lukion oppilaista koostuvan hallituksen, joka edustaa oppilaita heitä koskevissa asioissa. Jokaiselta luokalta on lisäksi nimetty luottamusoppilaat, jotka toimivat viestinviejinä luokkansa ja oppilaskunnan hallituksen välillä. Oppilaskunta tekee koulua viihtyisämmäksi oppilaiden näkökulmasta ja lisää oppilaiden osallisuutta koulun arjessa sekä itseään koskevissa asioissa ja päätöksissä.

TUKIOPPILAAT

PHYK:n yläasteen arkeen liittyvät tiiviisti tukioppilaat sekä heidän toimintansa. Tukioppilaiden ensisijaisena tehtävänä on 7.-luokkalaisten ”kummeina” toimiminen, ryhmäytymisen tukeminen ja koulukiusaamisen ehkäiseminen. Tukioppilaat auttavat uusien oppilaiden tutustumisessa ja totuttelussa koulun arkeen ja opiskeluun.

Keskeisimpiä tukioppilastoiminnan muotoja ovat:

  • yläasteoppilaiden vastaanottaminen sekä tutustuttaminen kouluun
  • läsnäolo koulun käytävillä ja pihalla
  • osallistuminen 7.-luokkalaisten ryhmäytymispäivän suunnitteluun ja toteutukseen
  • oppituntien pitäminen (aiheina mm. tutustuminen, koulukiusaaminen)
  • luotettavana keskustelukumppanina toimiminen
  • erilaisten tapahtumien/tempausten järjestäminen (esim. seiskojen pikkujoulut)

Tukioppilaina toimivat 9. luokan oppilaat ja heidät valitaan kouluumme erillisen hakuprosessin kautta. Tukioppilastoimintaa käydään esittelemässä 8. luokissa maalis-huhtikuun aikana, jolloin halukkaille jaetaan hakemuslomake ja annetaan tietoa hakuprosessista. Koulun johtoryhmä vahvistaa uudet tukioppilaat. Valituille järjestetään kattava tukioppilaskoulutus toukokuun aikana. Tukioppilaan luottamustehtävässä toimimisesta saa virallisen todistuksen.

Oppilaskunnan ja tukioppilaiden vastuuhenkilöinä toimivat Reetta Oksanen ja Tuomo Sutinen.

Takaisin ylös