Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Oppilashuolto

Pohjois-Haagan yhteiskoulussa oppilashuoltotyö koskee sekä yläastetta että lukiota. Oppilashuoltoryhmän muodostavat

 • vararehtori Olli Lehtonen
 • koulukuraattori Anne Katas
 • yhteisökuraattori Antti Ikonen
 • koulupsykologi Salli Tuominen
 • koulupsykologi Hanna Seikkula
 • terveydenhoitaja Jaana Elo-Rauta
 • terveydenhoitaja Asho Adam
 • yläasteen opinto-ohjaaja Nina Matikainen (A-, C-, ja E-luokat)
 • lukion opinto-ohjaaja ja yläasteen opinto-ohjaaja Marika Väyrynen (lu: A- ja B-ryhmät, ya: B-, D-, F-luokat)
 • lukion opinto-ohjaaja Kari Jokinen (C- ja D-ryhmät)
 • erityisopettaja ja opinto-ohjaaja Johanna Lahtiola (lukio)
 • erityisopettaja Hanne Tommila (kaikki seiskat, 9 C, D, E-luokat)
 • erityisopettaja Aino Virtanen (kaikki kasit, 9 A, C, F-luokat)
 • kouluavustaja Oskari Nurmela
 • kouluavustaja Vilho Juutinen
 • erityisluokanopettaja Essi Naskali
 • erityisluokan kouluavustaja Lauri Ranin
 • fysioterapeutti Krista Puhakka

Perusopetuslaissa ja lukiolaissa oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuollon käytännöt kirjataan koulun opetussuunnitelmaan opetushallituksen velvoittamana.

Pohjois-Haagan yhteiskoulussa tehtävän oppilashuoltotyön tavoitteena on oppilaan hyvinvoinnin turvaaminen, koulun viihtyvyyden ja turvallisuuden takaaminen, yksittäisten oppilaiden tukeminen sekä oppilashuoltotyön laadun kehittäminen. Työtä tehdään yhteistyössä oppilaiden huoltajien kanssa.

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti viikoittain. Oppilashuoltoryhmän toimintaperiaatteina ovat varhainen puuttuminen ongelmatilanteisiin, oppilashuoltotyön integroiminen koko koulun arkeen, oppilashuollollisten palveluiden turvaaminen kaikille oppilaille, tuen tarpeessa olevien oppilaiden ohjaaminen oikeanlaisten palveluiden piiriin sekä oppilaiden ja muiden kouluyhteisön jäsenten oikeusturvasta huolehtiminen. Oppilashuoltoryhmä informoi opettajia sekä muuta koulun henkilökuntaa toiminnastaan aktiivisesti erilaisissa kokouksissa. Oppilashuoltoryhmä järjestää myös koulun henkilökunnalle koulutuksia liittyen oppilashuollollisiin teemoihin.

Pohjois-Haagan yhteiskoulun oppilashuoltoryhmä tekee tiivistä alueellista yhteistyötä esimerkiksi Haaga-Kaarelan alueen nuorisotalojen kanssa, Haagan seurakunnan, Länsiluotsin, Klaari Helsingin, Läntisen perhekeskuksen, aluepoliisin sekä alueen eri oppilaitosten kanssa. Yhteistyötahot osallistuvat aktiivisesti esimerkiksi yleislinjan luokille suunnattuun 7UP! –toimintaan.

Oppilashuollolle voi lähettää yhteistä sähköpostia osoitteella oppilashuolto@phyk.fi. Jos haluat osoittaa sähköpostin vain tietylle oppilashuoltoryhmän jäsenelle, niin lähetä posti osoitteella etunimi.sukunimi@phyk.fi, sähköpostiosoitteet löydät kunkin oppilashuoltoryhmään kuuluvan henkilön esittelyn kautta.

Takaisin ylös