Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tavoitteena on oppilaan arjen mahdollisimman mutkaton sujuminen yläasteen aikana. Lisäksi yläasteen loppuvaiheessa ohjauksessa pyritään tukemaan jatko-opintoihin ja urasuunnitteluun liittyvää päätöksentekoa.

Opinto-ohjaus jakautuu luokassa pidettäviin ohjaustunteihin ja henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ohjaustunneilla käsitellään opiskeluun (esim. ainevalinnat), itsetuntemukseen, nuoruusikään sekä jatko-opintoihin liittyviä teemoja. Oppilaan tiedonhaku- ja tiedonkäsittelytaitoja pyritään kehittämään opinto-ohjauksessa.

Jokaisella yläasteen oppilaalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta milloin tahansa lukuvuoden aikana. Yhdeksännen luokan ohjauskeskustelussa selkiytetään oppilaan jatko-opintosuunnitelmaa. Joissakin tapauksissa ohjaaminen voi tarkoittaa oman henkilökohtaisen opinto-ohjelman laatimista.

Urasuunnittelua ja jatko-opintoja varten yhdeksännellä luokalla järjestetään kahden viikon työelämään tutustuminen (TET) itse valitussa työpaikassa.

OPINTO-OPAS

Yläasteen opinto-ohjaus

Nina Sanivarapu

Nina
Matikainen

yläasteen opinto-ohjaaja (A, C, E-luokat) 040 725 2057

Marika
Väyrynen

lukion ja yläasteen opinto-ohjaaja 050 347 4221

Takaisin ylös