Matematiikkalinja

Koulumme tarjoaa matemaattisesti suuntautuneille nuorille mahdollisuuden aloittaa matematiikan syventävät opinnot jo yläasteella. Soveltuvuuskokeella valitut oppilaat opiskelevat kaikki matematiikan tuntinsa omina ryhminään. Ryhmien innostuneilla opettajilla on ylin yliopistollinen arvosana matematiikassa.

Valikoitunut oppilasjoukko luo edellytykset yhteisten perustehtävien joutuisaan käsittelyyn. Näin opetusta voidaan merkittävästi laajentaa ja syventää. Siihen sisällytetään enemmän vaativia, erityisesti soveltavia tehtäviä. Ne antavat samalla oppilaille runsaasti kannustavia onnistumisen kokemuksia ja oppimiselämyksiä sekä niiden myötä yhä kasvavaa kiinnostusta matemaattiseen ajatteluun, tietoon ja taitoon. Ryhmän viikkotuntimäärä koko peruskoulun aikana ylittää kolmella oppitunnilla normaalin tuntimäärän.

Matematiikkalinjan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Hakuprosessiin liittyviin yksityiskohtiin voit tutustua kohdassa hakeminen.

Takaisin ylös