Jatko-opinnot

Yhteishaku

Tälle sivustolle on kerätty tärkeää tietoa liittyen toisen asteen opintoihin ja yhteishakuun. Opiskeluun liittyvissä asioissa muista olla tarvittaessa yhteydessä myös omaan opoon.

Kevään 2024 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on tiiistai 20.2.- tiistai 19.3.2024.

 • Nettihakemuksen on oltava tallennettuna viimeistään tiistaina 19.3.2024 kello 15.00.
  • Myös tarvittavat liitteet tulee olla toimitettuna!
 • Opiskelijaksi ottamisen tulokset ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan torstaina 13.6.2024
 • Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjälle viimeistään torstaina 27.6.2024. Pohjois-Haagan yhteiskouluun hyväksyttyjen toivotaan vahvistavan paikkansa torstaina 27.6. tai perjantaina 28.6. Tällöin on saatavissa myös opastusta lukion aloitukseen ja opintoihin liittyen.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun päättäville tai sen jo päättäneille hakijoille, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa voit hakea

 • lukioon
 • ammatilliseen perustutkintokoulutukseen
 • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen
 • tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA)
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen (TELMA)

Hakeminen lukioon

Laskin

Voit hakea lukioon peruskoulun päättötodistuksella tai vastaavalla todistuksella. Lukioon voidaan ottaa opiskelijaksi myös hakija, jolla on riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen, vaikka peruskoulun päättötodistusta tai vastaavaa todistusta ei olisikaan. Tällöin hakijan on haettava lukioon harkinnanvaraisen haun kautta ja lukio arvioi erikseen hakijan valmiudet suoriutua lukio-opinnoista.

Samanaikaisesti lukio-opintojen kanssa voit myös suorittaa ammatillisen perustutkinnon opintoja. Tällöin merkitset yhteishaun hakulomakkeelle hakukohteessa, että olet kiinnostunut suorittamaan myös ammatillisia opintoja.

Keskiarvo valintaperusteena

Lukioon pääsyn ratkaisee peruskoulun päättötodistuksen seuraavien arvosanojen keskiarvo:

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli
 • vieraat kielet
 • uskonto tai elämänkatsomustieto
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • terveystieto
 • maantieto.

Painotettavat oppiaineet

Joissain lukiokoulutuksissa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta. Näissä tapauksissa lukiot voivat keskiarvoa laskiessaan ottaa huomioon erityisesti painotettavien oppiaineiden arvosanat.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lukioissa voi olla myös pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Niiden pistemäärä voi olla korkeintaan puolet enimmäispistemäärästä. Lukiot voivat myös päättää koepisteiden alarajan, jota alemmilla pisteillä ei voi tulla valituksi vaikka hakijan kokonaispistemäärä näyttäisi riittävän opiskelijaksi ottamiseen.

Muu koulutus, harrastukset tai muut lisänäytöt

Lukiot voivat ottaa huomioon myös hakijan muun koulutuksen, harrastukset tai muita lisänäyttöjä. Lisänäyttöjen pistemäärä yhdessä pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kanssa voi olla korkeintaan puolet enimmäispistemäärästä.


Hakeminen ammatilliseen oppilaitokseen

Muistiinpanot

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat:

 • 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet
  TAI:
 • 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi kymppiluokasta.

Lisäksi saat

 • 1-16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä,
 • 1-8 pistettä painotettavista arvosanoista,
 • 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta, ja
 • 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

Aseta hakulomakkeelle hakutoiveet mieluisuusjärjestykseen. Hakutoivejärjestys on tärkeä, sillä tulet valituksi ylimpään toiveeseen, johon pisteesi riittävät ja alimmat hakutoiveesi peruuntuvat.

Työkokemuksesta ei enää anneta pisteitä.

Lähde: opintopolku.fi

Yläasteen opinto-ohjaus

Nina Sanivarapu

Nina
Matikainen

yläasteen opinto-ohjaaja (A, C, E-luokat) 040 725 2057

Marika
Väyrynen

lukion ja yläasteen opinto-ohjaaja 050 347 4221

Sanni
Ollila

yläasteen opinto-ohjaaja (vanhempainvapaalla)

Takaisin ylös