Hakeminen yläasteelle

Täytä sähköinen lomake

Lomake on käytettävissä 15.11. – 15.12.2021.

Yleiset periaatteet

Pohjois-Haagan yhteiskoulun yläasteella toimii eri linjoja, joihin jokaiseen on omat hakuperiaatteet:

  • Yleislinja
  • Urheiluyläkoulun urheilulinjat (Urhea)
  • Matematiikkalinja

Urheiluyläkoulun eri urheilulinjat (Urhea)

  • Urheilulinja
  • Urheilun ja matematiikan yhdistelmälinja

Seuraavassa on esitelty kaikkien linjojen hakuperiaatteet. Katso koulun esite täältä. Voit myös tilata esitteen sähköpostitse osoitteesta ylaastehaku@phyk.fi.  Em. osoitteeseen voit lähettää myös kysymyksiä koskien soveltuvuuskokeita tai painotuksia.

Painotetun opetuksen soveltuvuuskokeisiin ilmoittautuminen vaihtelee jonkin verran kouluittain. Tähän vaikuttaa erilaiset oppilashallinto-ohjelmat koulujen välillä ja niiden toimiva käyttö. Pohjois-Haagan yhteiskouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://bit.ly/phyk-yahaku2022. Sähköinen ilmoittautuminen tulee tehdä keskiviikkoon 15.12.2021 mennessä.

Tämän lisäksi kaikki helsinkiläisistä kouluista hakevat oppilaat täyttävät myös Helsingin kaupungin sähköisen lomakkeen (ohjeet ala-asteelta). Se on aina täytettävä, vaikka hakisitkin painotettuun opetukseen.

Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat hakea kouluumme. Kotikunta ei vaikuta valintaan.

Oppilasvalinnat julkaistaan perjantaina 18.3.2022. Kaikki helsinkiläiset koulut julkistavat tiedot samanaikaisesti.

Tiedotustilaisuus (videotallenne)

Koronan vuoksi emme voi pitää perinteistä tiedotustilaisuutta koulullamme. Teimme sen sijaan kattavan hakuvideon, jolla

  • esitellään kouluamme yleisesti
  • kerrotaan urheilu- ja matematiikkapainotuksistamme
  • kerrotaan soveltuvuuskokeista
  • kerrotaan hakeutumisen yksityiskohdista

Jos yllä oleva upotus ei toimi, voit katsoa videon myös täältä.

Video on katsottavissa hakuajan päättymiseen eli 15.12.2021 saakka.

Hakeminen yleislinjalle

Yleislinja pääsevät kaikki halukkaat oman koulupiirin oppilaat. Muiden osalta valinnan ratkaisee vapaiden oppilaspaikkojen määrä ja sisaruusperuste. Voit tiedustella vapaita paikkoja rehtorilta sähköpostitse phyk@phyk.fi tai voit merkitä tämän toiveen hakemukseesi.

Hakeminen Urheiluyläkoulun eri urheilulinjoille (Urhea)

Urheilulinjojen oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeiden perusteella.

PHYK noudattaa Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta, jota käytetään suuressa osassa Suomen urheiluyläkouluja.

Soveltuvuuskoe on esitelty Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivuilla ja löydät sen suoraan osoitteesta www.soveltuvuuskoe.fi. Linkin takaa löytyvät mm. videot kustakin osiosta. Pohjois-Haagan yhteiskoulun valinnaisen koulukohtaisen osan esimerkkivideo löytyy täältä.

Kokeen ns. yleinen osa on sama pyrittäessä mille tahansa urheilulinjalle. Soveltuvuuskokeessa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon.

Vuoden 2022 yleisen osan soveltuvuuskoe pidetään Maunulan liikuntahallilla (Maunulanmäki 3-5) keskiviikkona 19.1.2022. Kokoontuminen hallilla on klo 8.15. Koe päättyy noin klo 16.

Viime vuodesta poiketen kaikki hakijat osallistuvat myös erilliseen lajiosaan, joka pidetään perjantaina 21.1.2022.

Lajitestejä järjestetään seuraavissa lajeissa: koripallo, jalkapallo, jääkiekko, voimistelu, yksinluistelu, muodostelmaluistelu, salibandy, tanssi, uinti ja
uimahyppy.

Jos oma laji ei ole mikään edellä mainituista lajeista, oppilas osallistuu ns. muiden lajien yhteiseen lajiosaan. Koe on yleistä liikunnallisuutta mittaava jatkotesti varsinaisen yleisosan lisäksi.

Oppilas voi hakea vain yhden lajin kautta.

Näiden eri lajiosien koepaikat, tarkat suoritusajankohdat ja tarvittava varustus sekä kokeiden tarkat sisällöt löytyvät myöhemmin näiltä sivuilta ja Urhean sivuilta. Lajiosan pisteet lasketaan yleisen osan päälle ja saavutetun yhteispistemäärän perusteella tehdään lopullinen valinta.

Koulun valmennustoiminnassa painottuu paljon koripallo, jalkapallo, jääkiekko, yksinluistelu ja voimistelu. Näin ollen valituiksikin tulee näiden lajien urheilijoita. Kuitenkin minkä tahansa lajin urheilijoita voi hakeutua ja päästä kouluumme.

Kokeessa on lisäksi yhtenä osana kirjoitus- ja haastatteluosio, jossa on mahdollisuus luonnehtia itseään, kuvata suhtautumistaan liikuntaan ja kertoa liikuntaharrastuksistaan. Hakuprosessin yhteydessä kerättyjä haastatteluja ja videoita käytetään hakuprosessin oikeellisuuden varmistamisessa.

Soveltuvuuskokeessa tarvitset mukaan ainoastaan sisäliikuntavarustuksen, pyyhkeen sekä eväät pitkän päivän varalle.

Urheilun ja matematiikan voi siis myös yhdistää, jolloin opiskelet urheilun ja matematiikan yhdistelmälinjalla.

Hakiessasi urheilun ja matematiikan yhdistelmään tulee sinun osallistua molempien aineiden soveltuvuuskokeisiin. Soveltuvuuskokeet ovat täysin samat kuin erikseen hakevillakin.

Hakeminen matematiikkalinjalle

Matematiikkalinjan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Vuoden 2022 soveltuvuuskoe pidetään koululla torstaina 20.1.2022 klo 8.00-10.00.

Ota mukaan kynä, kumi ja viivain. Kokeen tehtävillä arvioidaan matemaattista taipumusta: päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoa sekä kykyä omaksua uusia asioita.

Huomaa vielä

Soveltuvuuskokeisiin ei tule erillistä kutsua.

Monipuoliset soveltuvuuskokeet urheilussa ja matematiikassa ovat joskus hieman säikäyttäneet hakijoita. Urheilussa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon. Matematiikan soveltuvuuskoe ei edellytä virheetöntä suoritusta. Siispä kaikki rohkeasti mukaan – tytöt ja pojat!

Sairaustapausten varalta järjestetään liikunnan yleisosan uusintakoe maanantaina 7.2.2022 klo 8.00. Lajiosan uusintakoe pidetään keskiviikkona 9.2.2022. Matematiikassa uusintakoe järjestetään torstaina 27.1.2022 klo 13.00 – 15.00 Pohjois-Haagan yhteiskoululla. Uusintakokeeseen osallistuminen edellyttää lääkärintodistusta. Jokaisella hakijalla on kuitenkin vain yksi koepäivä käytettävissä. Näin ollen päätös siitä osallistuuko varsinaisen koepäivän testiin vai uusintakokeeseen on tehtävä etukäteen. Ilmoita sairastumisestasi koulun kansliaan kanslia@phyk.fi.

Sami Auersalmi

Sami
Auersalmi

lukujärjestykset ja ryhmittely, Wilma-asiat 040 725 2097
Katy Elo

Katy
Elo

koulusihteeri (virkavapaalla)

Takaisin ylös