Hakeminen yläasteelle

Yleiset periaatteet

Pohjois-Haagan yhteiskoulun yläasteella toimii viisi eri linjaa, joihin jokaiseen on omat hakuperiaatteet:

  • Yleislinja
  • Liikuntalinja
  • Matematiikkalinja
  • Liikunta-matematiikkalinja
  • Urheiluyläkoulun kokeiluluokka

Seuraavassa on esitelty kaikkien linjojen hakuperiaatteet. Lataa koulun esite täältä. Voit myös tilata esitteen sähköpostitse osoitteesta ylaastehaku@phyk.fi.  Em. osoitteeseen voit lähettää myös kysymyksiä koskien soveltuvuuskokeita tai painotuksia.

Oppilaille ja heidän huoltajilleen pidetään tiedotus- ja tutustumistilaisuus koulullamme torstaina 9.1.2020 klo 18.00 (kahvit klo 17.30). Tiedotustilaisuudessa esitellään Pohjois-Haagan yhteiskoulua, kerrotaan yleisiä hakuun liittyviä yksityiskohtia ja käydään läpi soveltuvuuskokeiden sisältöä.

Painotetun opetuksen soveltuvuuskokeisiin ilmoittautuminen vaihtelee jonkin verran kouluittain. Pohjois-Haagan yhteiskouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa, joka ilmestyy sivuille marraskuun aikana. Sähköinen ilmoittautuminen tulee tehdä tai paperiset lomakkeet tulee palauttaa Pohjois-Haagan yhteiskoululle keskiviikkoon 15.1.2020 mennessä.

Mikäli sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mitenkään mahdollista, voit ilmoittautua myös paperilomaketta käyttäen. Lomakkeen voit tilata koululta osoitteesta ylaastehaku@phyk.fi tai soittamalla 09 4777 530.

Ala-asteen opettajalta saat yleisen yläasteelle siirtyvän valintakortin. Se on helsinkiläisten aina täytettävä ja palautettava omalle ala-asteen luokanopettajalle, vaikka hakisitkin painotettuun opetukseen (vrt. aiemmat ohjeet).

Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat hakea kouluumme. Kotikunta ei vaikuta valintaan.

Nimilista kouluun hyväksytyistä oppilaista julkaistaan koulun ikkunassa keskiviikkona 18.3.2020. Samana päivänä lähetetään myös kirje kotiin kaikille soveltuvuuskokeisiin osallistuneille. Kirjeestä käy ilmi soittoajat, jolloin voi tarvittaessa tiedustella soveltuvuuskokeista. Toivomme, että noudatatte näitä aikoja. Nimilista hyväksytyistä julkaistaan myös näillä kotisivuilla niiden oppilaiden osalta, jotka ovat antaneet siihen luvan hakulomakkeessa. Kaikki helsinkiläiset koulut julkistavat tiedot samanaikaisesti.

Hakeminen yleislinjalle

Yleislinja pääsevät kaikki halukkaat oman koulupiirin oppilaat. Muiden osalta valinnan ratkaisee vapaiden oppilaspaikkojen määrä ja sisaruusperuste. Voit tiedustella vapaita paikkoja rehtorilta sähköpostitse phyk@phyk.fi tai voit merkitä tämän toiveen hakemukseesi.

Hakeminen liikuntalinjalle, liikunta-matematiikkalinjalle ja urheiluyläkoulun kokeiluluokalle

Liikuntapainotuksen oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeiden perusteella.

PHYK on siirtynyt käyttämään uutta Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta, jota käytetään suuressa osassa Suomen urheiluyläkouluja. Se poikkeaa verraten paljon PHYK:n aikaisempien vuosien kokeesta.

Soveltuvuuskoe on esitelty Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivuilla ja löydät sen suoraan osoitteesta www.soveltuvuuskoe.fi. Linkin takaa löytyvät mm. videot kustakin osiosta. Pohjois-Haagan yhteiskoulun valinnaisen koulukohtaisen osan esimerkkivideo löytyy täältä.

Kokeen ns. yleinen osa on sama pyrittäessä liikuntalinjalle, liikunta-matematiikkalinjalle tai urheiluyläkoulun kokeiluluokalle. Soveltuvuuskokeessa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon.

Vuoden 2020 yleisen osan soveltuvuuskoe pidetään Maunulan liikuntahallilla (Maunulanmäki 3-5) keskiviikkona 22.1.2020. Kokoontuminen hallilla on klo 8.15. Koe päättyy noin klo 16.

Jos pyrit yhtenä vaihtoehtona urheiluyläkoulun kokeiluluokalle, niin osallistut myös lajiosaan, joka pidetään perjantaina 24.1.2020. Nämä eri lajiosien koepaikat ja tarkat suoritusajankohdat sekä kokeiden tarkat sisällöt löytyvät Urhean sivuilta. PHYK:n kohdalla ensi vuonna ko. luokka tulee koostumaan jalkapalloilijoista, koripalloilijoista, jääkiekkoilijoista, yksinluistelijoista ja voimistelijoista. Yksittäisiä oppilaspaikkoja voi saada myös muiden lajien urheilijat. Lajiosan pisteet lasketaan yleisen osan päälle ja saavutetun yhteispistemäärän perusteella valitaan oppilaat kokeiluluokalle.

Perinteiselle liikuntalinjalle ja liikunta-matematiikkalinjalle pääsyyn vaikuttaa vain yleisen osan testimenestys. Perinteiselle liikuntalinjalle ja liikunta-matematiikkalinjalle voivat hakea mitä tahansa lajia harrastavat oppilaat.

Oppilas merkitsee sähköiseen hakulomakkeeseen eri linjojen oman hakutoivejärjestyksensä. Urheiluyläkoulujen kokeiluluokalle hakiessaan oppilas merkitsee hakulomakkeeseen myös oman lajinsa. Oppilas voi hakea vain yhden lajin kokeiluun.

Kokeessa on lisäksi yhtenä osana kirjoitus- ja haastatteluosio, jossa on mahdollisuus luonnehtia itseään, kuvata suhtautumistaan liikuntaan ja kertoa liikuntaharrastuksistaan. Tämä osio ei kuitenkaan vaikuta pisteytykseen.

Soveltuvuuskokeessa tarvitset mukaan ainoastaan sisäliikuntavarustuksen, pyyhkeen sekä eväät pitkän päivän varalle.

Liikunnan ja matematiikan voi siis myös yhdistää, jolloin opiskelet ns. liikunta-matematiikkalinjalla.

Hakiessasi liikunnan ja matematiikan yhdistelmään tulee sinun osallistua molempien aineiden soveltuvuuskokeisiin. Soveltuvuuskokeet ovat täysin samat kuin erikseen hakevillakin.

Uuteen urheiluyläkoulun kokeiluluokkaan ei voi tänä vuonna kuitenkaan yhdistää matematiikkaa mukaan.

Hakeminen matematiikkalinjalle

Matematiikkalinjan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Vuoden 2020 soveltuvuuskoe pidetään koululla maanantaina 20.1.2020 klo 13.00-15.00.

Ota mukaan kynä, kumi ja viivain. Kokeen tehtävillä arvioidaan matemaattista taipumusta: päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoa sekä kykyä omaksua uusia asioita.

Huomaa vielä

Soveltuvuuskokeisiin ei tule erillistä kutsua.

Monipuoliset soveltuvuuskokeet liikunnassa ja matematiikassa ovat joskus hieman säikäyttäneet hakijoita. Liikunnassa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon. Matematiikan soveltuvuuskoe ei edellytä virheetöntä suoritusta. Siispä kaikki rohkeasti mukaan – tytöt ja pojat!

Sairaustapausten varalta järjestetään uusintakoe liikunnassa maanantaina 10.2.2020 klo 8.00. Liikunnan lajitestin (urheiluyläkoulun kokeiluluokka) uusinta keskiviikkona 12.2.2020. Matematiikassa uusintakoe järjestetään torstaina 13.2.2020 klo 12.30 Pohjois-Haagan yhteiskoululla. Uusintakokeeseen osallistuminen edellyttää lääkärintodistusta. Jokaisella hakijalla on kuitenkin vain yksi koepäivä käytettävissä. Näin ollen päätös siitä osallistuuko varsinaisen koepäivän testiin vai uusintakokeeseen on tehtävä etukäteen. Ilmoita sairastumisestasi koulun kansliaan phyk@phyk.fi.

Takaisin ylös