Hakeminen yläasteelle

Täytä sähköinen lomake

Yleiset periaatteet

Pohjois-Haagan yhteiskoulun yläasteella toimii eri linjoja, joihin jokaiseen on omat hakuperiaatteet:

  • Yleislinja
  • Urheiluyläkoulun kolme eri urheilulinjaa (Urhea)
  • Matematiikkalinja

Urheiluyläkoulun eri urheilulinjat (Urhea)

  • Urheiluyläkoulun urheilulinja (soveltuvuuskokeessa myös lajitestit)
  • Urheiluyläkoulun liikuntalinja (soveltuvuuskokeessa ei lajitestejä)
  • Urheilun ja matematiikan yhdistelmälinjalla(soveltuvuuskokeessa ei lajitestejä)

Seuraavassa on esitelty kaikkien linjojen hakuperiaatteet. Katso koulun esite täältä. Voit myös tilata esitteen sähköpostitse osoitteesta ylaastehaku@phyk.fi.  Em. osoitteeseen voit lähettää myös kysymyksiä koskien soveltuvuuskokeita tai painotuksia.

Painotetun opetuksen soveltuvuuskokeisiin ilmoittautuminen vaihtelee jonkin verran kouluittain. Tähän vaikuttaa erilaiset oppilashallinto-ohjelmat koulujen välillä ja niiden toimiva käyttö. Pohjois-Haagan yhteiskouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa bit.ly/phyk-yahaku2021. Sähköinen ilmoittautuminen tulee tehdä tiistaihin 15.12.2020 mennessä.

Tämän lisäksi kaikki helsinkiläisistä kouluita hekevat oppilaat täyttävät myös Helsingin kaupungin sähköisen lomakkeen (ohjeet ala-asteelta). Se vastaa aikaisempaa paperista oppilaskorttia. Se on aina täytettävä, vaikka hakisitkin painotettuun opetukseen.

Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat hakea kouluumme. Kotikunta ei vaikuta valintaan.

Oppilasvalinnat julkaistaan perjantaina 19.3.2021. Kaikki helsinkiläiset koulut julkistavat tiedot samanaikaisesti.

Tiedotustilaisuus (videotallenne)

Koronan vuoksi emme voi pitää perinteistä tiedotustilaisuutta koulullamme. Sen sijaan olemme tehneet esittelyvideon, jossa:

  • esitellään kouluamme yleisesti
  • kerrotaan urheilu- ja matematiikkapainotuksistamme
  • kerrotaan soveltuvuuskokeista
  • kerrotaan hakeutumisen yksityiskohdista

Jos yllä oleva upotus ei toimi, voit katsoa videon myös täältä.

Video tulee olemaan katsottavissa hakuajan päättymiseen eli 15.12.2020 saakka.

Hakeminen yleislinjalle

Yleislinja pääsevät kaikki halukkaat oman koulupiirin oppilaat. Muiden osalta valinnan ratkaisee vapaiden oppilaspaikkojen määrä ja sisaruusperuste. Voit tiedustella vapaita paikkoja rehtorilta sähköpostitse phyk@phyk.fi tai voit merkitä tämän toiveen hakemukseesi.

Hakeminen Urheiluyläkoulun eri urheilulinjoille (Urhea)

Urheilulinjojen oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeiden perusteella.

PHYK noudattaa Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta, jota käytetään suuressa osassa Suomen urheiluyläkouluja.

Soveltuvuuskoe on esitelty Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivuilla ja löydät sen suoraan osoitteesta www.soveltuvuuskoe.fi. Linkin takaa löytyvät mm. videot kustakin osiosta. Pohjois-Haagan yhteiskoulun valinnaisen koulukohtaisen osan esimerkkivideo löytyy täältä.

Kokeen ns. yleinen osa on sama pyrittäessä mille tahansa urheilulinjalle. Soveltuvuuskokeessa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon.

Vuoden 2021 yleisen osan soveltuvuuskoe pidetään Maunulan liikuntahallilla (Maunulanmäki 3-5) keskiviikkona 27.1.2021. Kokoontuminen hallilla on klo 8.15. Koe päättyy noin klo 16.

Jos pyrit yhtenä vaihtoehtona urheiluyläkoulun urheilulinjalle, jossa myös lajiosa huomioidaan, niin osallistut myös erilliseen lajiosaan, joka pidetään perjantaina 29.1.2021. Nämä eri lajiosien koepaikat, tarkat suoritusajankohdat ja tarvittava varustus sekä kokeiden tarkat sisällöt löytyvät Urhean sivuilta. PHYK:n kohdalla ensi vuonna ko. luokka tulee koostumaan jalkapalloilijoista, koripalloilijoista, jääkiekkoilijoista, yksinluistelijoista ja voimistelijoista. Yksittäisiä oppilaspaikkoja voi saada myös muiden lajien urheilijat. Lajiosan pisteet lasketaan yleisen osan päälle ja saavutetun yhteispistemäärän perusteella valitaan oppilaat urheiluyläkoulun urheilulinjalle.

Urheiluyläkoulun liikuntalinjalle ja urheilun ja matematiikan yhdistelmälinjalle pääsyyn vaikuttaa vain yleisen osan testimenestys. Urheiluyläkoulun liikuntalinjalle ja urheilun ja matematiikan yhdistelmälinjalle voivat hakea mitä tahansa lajia harrastavat oppilaat.

Oppilas merkitsee sähköiseen hakulomakkeeseen eri linjojen oman hakutoivejärjestyksensä. Lajiosaan osallituva oppilas merkitsee hakulomakkeeseen myös oman lajinsa. Oppilas voi hakea vain yhden lajin kokeiluun.

Kokeessa on lisäksi yhtenä osana kirjoitus- ja haastatteluosio, jossa on mahdollisuus luonnehtia itseään, kuvata suhtautumistaan liikuntaan ja kertoa liikuntaharrastuksistaan. Hakuprosessin yhteydessä kerättyjä haastatteluja ja videoita käytetään hakuprosessin oikeellisuuden varmistamisessa.

Soveltuvuuskokeessa tarvitset mukaan ainoastaan sisäliikuntavarustuksen, pyyhkeen sekä eväät pitkän päivän varalle.

Urheilun ja matematiikan voi siis myös yhdistää, jolloin opiskelet urheilun ja matematiikan yhdistelmälinjalla.

Hakiessasi urheilun ja matematiikan yhdistelmään tulee sinun osallistua molempien aineiden soveltuvuuskokeisiin. Soveltuvuuskokeet ovat täysin samat kuin erikseen hakevillakin.

Hakeminen matematiikkalinjalle

Matematiikkalinjan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Vuoden 2021 soveltuvuuskoe pidetään koululla perjantaina 15.1.2021 klo 8.00-10.00.

Ota mukaan kynä, kumi ja viivain. Kokeen tehtävillä arvioidaan matemaattista taipumusta: päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoa sekä kykyä omaksua uusia asioita.

Huomaa vielä

Soveltuvuuskokeisiin ei tule erillistä kutsua.

Monipuoliset soveltuvuuskokeet urheilussa ja matematiikassa ovat joskus hieman säikäyttäneet hakijoita. Urheilussa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon. Matematiikan soveltuvuuskoe ei edellytä virheetöntä suoritusta. Siispä kaikki rohkeasti mukaan – tytöt ja pojat!

Sairaustapausten varalta järjestetään uusintakoe liikunnassa maanantaina 15.2.2021 klo 8.00. Liikunnan lajitestin (urheiluyläkoulun urheilulinja) uusinta keskiviikkona 17.2.2021. Matematiikassa uusintakoe järjestetään perjantaina 22.1.2021 klo 8.00 – 10.00 Pohjois-Haagan yhteiskoululla. Uusintakokeeseen osallistuminen edellyttää lääkärintodistusta. Jokaisella hakijalla on kuitenkin vain yksi koepäivä käytettävissä. Näin ollen päätös siitä osallistuuko varsinaisen koepäivän testiin vai uusintakokeeseen on tehtävä etukäteen. Ilmoita sairastumisestasi koulun kansliaan kanslia@phyk.fi.

Sami Auersalmi

Sami
Auersalmi

lukujärjestykset ja ryhmittely, Wilma-asiat 040 725 2097
Katy Elo

Katy
Elo

koulusihteeri 040 868 4960

Takaisin ylös