Hakeminen yläasteelle

CalendarCheck

Hakuaika on maanantaista 20.11. – sunnuntaihin 3.12.2023.

1

Haetko Pohjois-Haagan yhteiskouluun?

Jos haet mille tahansa Pohjois-Haagan yhteiskoulun linjalle, täytä yksi seuraavista kolmesta lomakkeesta (Huom! Lomakkeet eivät löydy Wilman sovelluksesta, vaan Wilmaan täytyy mennä selaimen kautta ja kirjautua huoltajan tunnuksilla):
Helsingin kaupungin koulujen hakijat
Yv-koulujen hakijat
Yv-koulut: SYK, SVK, HRSK, DSH, Norssit, Elias-koulu, Kristilliset koulut, The English School ja Juutalainen koulu.
Muiden kuntien koulujen hakijat

2

Haetko Urheilun ja matematiikan yhdistelmälinjalle?

Jos haet yhtenä vaihtoehtona urheilun ja matematiikan yhdistelmälinjalle (koulun sisäinen painotus), täytä lisäksi tämä Pohjois-Haagan yhteiskoulun oma lisälomake:
Yhdistelmälinjalle hakijat

3

Osallistu soveltuvuuskokeisiin!

Jos haet painotettuun opetukseen, osallistu soveltuvuuskokeisiin.
CalendarCheck Urheilulinjan (Urhea) perusosa: ke 17.1.2024 klo 8.00 – 16.00
Paikka: Pirkkolahalli
CalendarCheck Urheilulinjan (Urhea) lajiosa: pe 19.1.2024
Tiedot löytyvät Urhean sivuilta
CalendarCheck Matematiikka: ke 24.1.2024 klo 8.00 – 10.00
Paikka: Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Jos haet 8. tai 9. luokalle, laita sähköpostia osoitteeseen kanslia@phyk.fi, niin laitamme linkin lomakkeeseen, jolla voi ilmoittautua soveltuvuuskokeisiin.. 8. ja 9. luokalle otetaan oppilaita sen mukaan, onko luokilla tilaa. Vapaita paikkoja on vuosittain n. 0-3. Oppilaaksiotosta ilmoitetaan loppukeväästä/kesällä. Soveltuvuuskokeet ovat samat kuin 7. luokalle hakevillakin.


Haun yleiset periaatteet

Pohjois-Haagan yhteiskoulun yläasteella toimii eri linjoja, joihin jokaiseen on omat hakuperiaatteet:

Urheiluyläkoulun eri urheilulinjat (Urhea)

Seuraavassa on esitelty kaikkien linjojen hakuperiaatteet. Osoitteeseen ylaastehaku@phyk.fi voit lähettää kysymyksiä koskien soveltuvuuskokeita tai painotuksia.

Pohjois-Haagan yhteiskouluun haetaan Helsingin kaupungin sähköisellä lomakkeella. Katso sinulle soveltuva oikea lomake tämän sivun ylälaidan ohjeiden mukaisesti (yksi lomake kolmesta vaihtoehdosta).

Mikäli haet yhtenä vaihtoehtona koulumme sisäiseen painotukseen urheilu-matematiikkalinjalle, täytyy lisäksi täyttää koulun oma sähköinen lomake, johon linkki löytyy myös kotisivuiltamme.. Käytännössä haet sekä matematiiikan että urheilun painotuksiin (kaksi hakutoivetta) ja koulun omalla lomakkeella ilmaiset hakutoivejärjestyksen.

Sähköinen haku tulee tehdä sunnuntaihin 3.12.2023 mennessä.

Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat hakea kouluumme. Kotikunta ei vaikuta valintaan.

Oppilasvalinnat julkaistaan perjantaina 22.3.2024. Kaikki helsinkiläiset koulut julkistavat tiedot samanaikaisesti.

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen pidettiin koulullamme torstaina 16.11.2023. Tallenne tilaisuudesta löytyy alta:


Jos yllä oleva upotus ei toimi, voit katsoa videon myös täältä.

0:00:00 Aloitussanat ja opettajien esittely
0:16:21 PHYK pähkinänkuoressa
0:26:44 Koulun esittelyä kuvien ja videon avulla

Matematiikkalinja
0:38:25 Matematiikkalinjan esittely
0:44:08 Matematiikkalinjan soveltuvuuskoe ja siihen valmistautuminen

Urheilulinja (Urhea)
0:50:17 Urheilulinjan esittely
1:06:47 Urheilulinjan soveltuvuuskoe ja siihen valmistautuminen

Hakeminen Pohjois-Haagan yhteiskouluun
1:20:51 Hakuohjeet
1:32:43 Helsingin kaupungin koulujen ja Yv-koulujen sähköinen hakulomake
1:40:08 Muiden kuntien koulujen hakulomake
1:42:01 PHYK:n oma hakulomake (vain urheilun ja matematiikan yhdistelmälinjalle hakeville)

Hakeminen yleislinjalle

Yleislinja pääsevät kaikki halukkaat oman oppilaaksiottoalueen oppilaat. Muiden osalta valinnan ratkaisee vapaiden oppilaspaikkojen määrä. Etusijalla huomioidaan ensisijaisesti sisaruusperuste ja toissijaisesti opiskelu Pohjois-Haagan ala-asteella. Yleislinjan haku on yksi hakutoive.

Hakeminen Urheiluyläkoulun eri urheilulinjoille (Urhea)

Urheilulinjojen oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeiden perusteella.

PHYK noudattaa Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta, jota käytetään suuressa osassa Suomen urheiluyläkouluja.

Soveltuvuuskoe on esitelty Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivuilla ja löydät sen suoraan osoitteesta www.soveltuvuuskoe.fi. Linkin takaa löytyvät mm. videot kustakin osiosta. Pohjois-Haagan yhteiskoulun valinnaisen koulukohtaisen osan esimerkkivideo löytyy täältä.

Kokeen ns. yleinen osa on sama pyrittäessä mille tahansa urheilulinjalle. Soveltuvuuskokeessa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon.

Vuoden 2024 soveltuvuuskokeen perusosa pidetään Pirkkolahallissa (Pirkkolan metsätie 8) keskiviikkona 17.1.2024. Kokoontuminen hallilla klo 8.00. Ajo hallille Kehä I:sen kautta yläparkkipaikalle. Koe päättyy noin klo 16.

Kaikki hakijat osallistuvat myös erilliseen lajiosaan, joka pidetään perjantaina 19.1.2024.

Lajitestejä järjestetään seuraavissa lajeissa: koripallo, jalkapallo, jääkiekko, voimistelu, yksinluistelu, muodostelmaluistelu, salibandy, tanssi, uinti ja
uimahyppy.

Jos oma laji ei ole mikään edellä mainituista lajeista, oppilas osallistuu ns. muiden lajien yhteiseen lajiosaan. Koe on yleistä liikunnallisuutta mittaava jatkotesti varsinaisen perusosan lisäksi.

Oppilas voi hakea vain yhden lajin kautta.

Näiden eri lajiosien koepaikat, tarkat suoritusajankohdat ja tarvittava varustus sekä kokeiden tarkat sisällöt löytyvät Urhean sivuilta. Lajiosan pisteet lasketaan perusosan päälle ja saavutetun yhteispistemäärän perusteella tehdään lopullinen valinta.

Koulun valmennustoiminnassa painottuu paljon koripallo, jalkapallo, jääkiekko, yksinluistelu, yleisurheilu ja voimistelu. Näin ollen valituiksikin tulee näiden lajien urheilijoita. Kuitenkin minkä tahansa lajin urheilijoita voi hakeutua ja päästä kouluumme.

Kokeessa on lisäksi yhtenä osana kirjoitus- ja haastatteluosio, jossa on mahdollisuus luonnehtia itseään, kuvata suhtautumistaan liikuntaan ja kertoa liikuntaharrastuksistaan. Hakuprosessin yhteydessä kerättyjä haastatteluja ja videoita käytetään hakuprosessin oikeellisuuden varmistamisessa.

Soveltuvuuskokeessa tarvitset mukaan ainoastaan sisäliikuntavarustuksen, pyyhkeen sekä eväät pitkän päivän varalle.

Huomaa, että Pohjois-Haagan yhteiskoulu ja Haagan peruskoulu tarjoavat molemmat urheilua ja ovat eri kouluja.

Hakeminen matematiikkalinjalle

Matematiikkalinjan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Vuoden 2024 soveltuvuuskoe pidetään koululla keskiviikkona 24.1.2024 klo 8.00-10.00.

Ota mukaan kynä, kumi ja viivain. Kokeen tehtävillä arvioidaan matemaattista taipumusta: päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoa sekä kykyä omaksua uusia asioita.

Hakeminen urheilun ja matematiikan yhdistelmälinjalle

Urheilun ja matematiikan voi siis myös yhdistää, jolloin opiskelet urheilun ja matematiikan yhdistelmälinjalla. Tällöin haet matematiikkalinjalle ja täytät koulun oman sähköisen lomakkeen, jolla ilmaiset haluavasi koulumme sisäiseen painotukseen urheilun ja matematiikan yhdistelmälinjalle.  Urheilun ja matematiikan yhdistelmälinjalle oppilaita valittaessa matematiikan soveltuvuuskoe on ensisijainen kriteeri.

Hakiessasi urheilun ja matematiikan yhdistelmään tulee sinun osallistua molempien aineiden soveltuvuuskokeisiin. Soveltuvuuskokeet ovat täysin samat kuin erikseen hakevillakin.

Huom! Yhdistelmälinjalle haetaan matematiikkalinjan kautta. Jos toiveesi on yhdistelmälinja, tulee sinun varsinaisessa wilman hakulomakkeessa laittaa vaihtoehdoiksi sekä Pohjois-Haagan yhteiskoulun matematiikkapainotus että Pohjois-Haagan yhteiskoulun urheilupainotus peräkkäisille sijoille. Meidän koulun omalla toisella lomakkeella ”yhdistelmälinjalle hakijat -lomake” pääset määrittämään tarkemmin sen, että missä järjestyksessä haluat hakea kouluumme (= onko ensisijainen toiveesi koulussamme yhdistelmälinja vai urheilulinja. Ja samalla lomakkeella kysytään vielä haluatko pelkkään matematiikkaan, jos yhdistelmälinja ei tärppää.). Varsinaisessa wilman hakulomakeessa laita ylemmäksi matematiikkapainotus, jos ensisijainen toiveesi on yhdistelmälinja. Jos taas urheilu on ensisijainen toiveesi, laita urheilupainotus ylemmälle hakuvaihtoehdolle. Tärkeää on, että meidän koulun eri vaihtoehdot ovat valinnoissasi peräkkäisillä sijoilla. Näin pystymme tuon oman sisäisen ”yhdistelmälinjan hakijat -lomakkeen” kautta määrittämään aukottomasti sinun oman hakutoivejärjestyksesi.

Soveltuvuuskokeisiin ei tule erillistä kutsua.

Monipuoliset soveltuvuuskokeet urheilussa ja matematiikassa ovat joskus hieman säikäyttäneet hakijoita. Urheilussa heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon. Matematiikan soveltuvuuskoe ei edellytä virheetöntä suoritusta. Siispä kaikki rohkeasti mukaan – tytöt ja pojat!

Sairaustapausten varalta järjestetään liikunnan perusosan uusintakoe Pirkkolahallissa (Pirkkolan metsätie 8) maanantaina 5.2.2024 klo 8.00. Kokoontuminen klo 7.45. Lajiosan uusintakoe pidetään keskiviikkona 7.2.2024. Matematiikassa uusintakoe järjestetään perjantaina 2.2.2024 klo 13.00 – 15.00 Pohjois-Haagan yhteiskoululla. Uusintakokeeseen osallistuminen edellyttää lääkärintodistusta. Jokaisella hakijalla on kuitenkin vain yksi koepäivä käytettävissä. Näin ollen päätös siitä osallistuuko varsinaisen koepäivän testiin vai uusintakokeeseen on tehtävä etukäteen. Ilmoita sairastumisestasi koulun kansliaan kanslia@phyk.fi.

Pirkkolahalli

Voit tutustua Pirkkolahalliin oheisen videon avulla.


Jos yllä oleva upotus ei toimi, voit katsoa videon myös täältä.

Katy Elo

Katy
Elo

koulusihteeri 040 868 4960
Tuomas Raja

Tuomas
Raja

rehtori 040 725 2098

Takaisin ylös