Urheilulinjat (Urhea)

Urheiluyläkoulun eri urheilulinjat

Pohjois-Haagan yhteiskoulussa voit opisksella kolmella eri urheiluyläkoulun eri urheilulinjalla (Urhea):

 • Urheiluyläkoulun urheilulinja (soveltuvuuskokeessa myös lajitestit)
 • Urheiluyläkoulun liikuntalinja (soveltuvuuskokeessa ei lajitestejä)
 • Urheilun ja matematiikan yhdistelmälinjalla (soveltuvuuskokeessa ei lajitestejä)

Kaikkien urheiluyläkoulun urheilulinjojen toiminta on keskenään hyvin pitkälle samanlaista toimintaa ja eri linjojen urheilijat liikkuvat ja valmentautuvat paljon keskenään sekoitetuissa kokoonpanoissa esim. lajijakoa noudattaen. Älä anna urheilulinjojen eri nimikkeiden johtaa sinua harhaan. Vaikka linjoilla on eri nimet, niin toiminta on samankaltaista, vaikka valintatavassa onkin eroa.

Urheilulinjoille ja matematiikkalinjalle oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Yhdistelmälinjalle haettaessa tulee osallistua sekä urheilun että matematiikan soveltuvuuskokeisiin.

Pohjois-Haagan yhteiskoulussa on toiminut urheilu- ja liikuntapainotteinen yläaste lähes 30 vuotta. PHYK on Suomen Olympiakomitean hyväksymä urheiluyläkoulu, joka on osa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa (Urhea). Kiinnostus toimintaa kohtaan on ollut hyvin laajaa. Pyrkijöitä on ollut runsaasti eri puolilta pääkaupunkiseutua. Urheilua ja valmentautumista voi luontevasti jatkaa samassa rakennuksessa toimivassa PHYK:n urheilulukiossa.

Urheilu- ja liikuntapainotuksen yleinen kuvaus

PHYK:ssa voit olla mukana painotetussa urheilussa joko urheiluyläkoulun urheilulinjoilla tai urheilun ja matematiikan yhdistelmälinjalla. Koulun liikuntatoiminta on järjestetty osin koulun omin voimin ja osin yhteistyössä lajiliittojen ja seurojen kanssa. Kurssimäärä kaikilla linjoilla ylittää vähintään kuudella kurssilla normaalin oppimäärän.

Urheilu- ja liikuntapainotus on tarkoitettu kilpaurheilijoille, kilpaurheilijoiksi aikoville sekä iloisille liikkujille, jotka yksinkertaisesti pitävät runsaasta liikunnasta. Kaikkien lajien harrastajat ovat tervetulleita kouluumme ja välttämättä ei tarvitse harrastaa mitään lajia. Urheilulinjan oppilaspaikoista osa on suunnattu pääsääntöisesti tiettyjen lajien urheilijoille (katso erillinen esittely myöhemmin).

Mitä tehdään?

 • Voidaan harrastaa normaalia enemmän tuttuja liikuntalajeja.
 • Eri lajeissa on erilaisia valmennussovelluksia. Oleellista on monipuolisten urheilullisten ominaisuuksien kehittäminen.
 • Tutustutaan uusiin lajeihin
 • Osallistutaan aktiivisesti koulujenvälisiin turnauksiin ja kilpailuihin.
 • Tehdään liikuntaretkiä.
 • Tehdään laajaa seura- ja lajiliittoyhteistyötä.
 • Kilpaurheilija voi valmentautua lajinsa parissa myös oman harjoitusohjelman mukaisesti.
 • Erillisenä projektina yhteistyössä Koripalloliiton kanssa Helsinki Basketball Academyyn (HBA) kuuluvan PHYK Cadets –joukkueen valmennustoimintaa ja kansainvälistä kilpailutoimintaa olympiavalmentajien johdolla.

Vuosittaisen yläasteen liikuntalinjan ohjelman runko toimii pääpiirteissään seuraavasti:

 • 7-luokilla kolme jaksoa monipuolisuusliikuntaa ja kaksi jaksoa valmennusta
 • 8-luokilla kaksi jaksoa monipuolisuusliikuntaa, kaksi jaksoa valmennusta, yhdellä jaksolla tarjotaan lisävalmennusta tai monipuolisuusliikuntaa
 • 9-luokilla voi valita valmennusta vaikkapa jokaiselle jaksolle (tästä sovitaan kulloinkin erikseen koulun lajivalmentajan sekä liikunnanopettajan kanssa) tai voi valita valmennuksen rinnalla kulkevaa monipuolisuusliikuntaa

Voit tutustua tarkemmin liikuntalinjan toiminnan sisältöön urheiluosion kohdissa yläasteen valinnainen liikunta ja yläasteen valmennus.

Mitä edellytetään?

Kaikkien on syytä muistaa, että vaikka urheiltaisiin kuinka paljon, niin tärkeintä on hoitaa huolellisesti pääasia eli varsinainen koulutyö. Myös esimerkillinen ja tyylikäs käytös kuuluu liikuntalinjalaisten perusedellytyksiin. Tupakoimattomuus ja päihteettömyys ovat itsestään selviä vaatimuksia.

Miksi hyvä liikuntakoulu?

PHYK:n vahvuuksia ovat sen erinomainen sijainti, hyvät liikuntapaikat ja tasokkaat liikunnanopettajat ja valmentajat.

Pirkkolan urheilupuisto sijaitsee koulun tuntumassa ja on hyödynnettävissä kaikkine palveluineen. Pirkkolassa on neljä palloilukenttää (myös tekonurmi), kaksi jäähallia (vanhat puretaan ja uudet rakennetaan tilalle – rakennusaikana Pirkkolan jäähallin vuoroja korvaavat uuden Kaarelan jäähallin vuorot), palloiluhalli, uimahalli, kuntosali, yleisurheilukenttä sekä runsaasti ammattitaitoisesti hoidettuja lenkkipolkuja ja hiihtolatuja. Urheilupuisto liittyy saumattomasti Keskuspuistoon.

Talin urheilupuisto, Laajasuon urheilupuisto, Maunulan urheiluhallit, Töölön Kisahalli, Ruskeasuon salibandykeskus, Oulunkylän ja Lassilan urheilupuistojen tekojäät sekä Paloheinän, Kaarelan, Konalan ja Malmin jäähallit ovat nekin sopivan matkan päässä. Myös muita Helsingin seudun liikuntapaikkoja hyödynnetään ahkerasti.

Koululla on kaksi omaa liikuntasalia ja kuntosali.

Liikunnanopettajat ja valmentajat ovat alojensa tunnettuja edustajia myös koululiikunnan ulkopuolella. PHYK:n suureen opettaja- ja valmentajajoukkoon voit tutustua täällä. Näiden lisäksi opetukseen osallistuu eri lajien vierailevia asiantuntijoita valmentajina ja kouluttajina.

Tutustu PHYK:n urheilutoimintaan tarkemmin kohdassa Urheilu.

Olympiakomitean koordinoima urheiluyläkoulutoiminta PHYK:ssa

PHYK on ollut mukana Olympiakomitean koordinoimassa valtakunnallisessa yläkouluhankkeessa sen alusta alkaen. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana 30 koulua eri puolilta Suomea.

PHYK:ssa tullaan ensi syksynä muodostamaan 3-4 urheiluluokkaa. Yksi luokka on urheiluluokka, johon pyrittäessä osallistutaan myös ns. lajitestiin. Toisen urheiluluokan nimike on liikuntaluokka, ja sille luokalle oppilaat valitaan pelkästään liikunnan yleistestin perusteella. Lisäksi muodostetaan 1-2 ns. urheilun ja matematiikan yhdistelmäluokkaa, joihin oppilaat valitaan liikunnan yleistestin ja matematiikkatestin perusteella.

Näiden luokkien liikunta- ja urheilutoiminta on hyvin pitkälle täysin samanlaista ja oppilaat toimivat usein myös yhteisissä liikunta- ja valmennusryhmissä. Välillä jakaudutaan lajeittain harjoittelemaan ja välillä harjoitellaan monipuolisesti sekaryhmissä lajista riippumatta.

Urheilun ja matematiikan yhdistelmäluokalle oppilaita valittaessa matematiikan soveltuvuuskoe on ensisijainen kriteeri. Tämä linja on koulun oma sisäinen painotus.

Hakija voi hakea kaikille näille koulumme linjoille valitsemassaan järjestyksessä. Hakija voi tulla huomioonotetuksi myös muiden koulujen valinnoissa meidän kokeiden perusteella siinä tapauksessa, että paikka PHYK:sta ei aukeaisi. Hakijan tulee osallistua sen koulun kokeisiin, johon hän ensisijaisesti pyrkii.

Urheiluyläkoulun eri luokilla toimitaan Olympiakomitean kriteereiden ja ohjeistuksen mukaisesti. Yhteistyö lajiliittojen ja seurojen kanssa korostuu. Liikunnan määrä kasvaa asteittain yläasteen aikana. Opetusohjelmaan sisältyy myös ”urheilijaksi kasvamiseen” liittyviä oppisisältöjä, joita ovat monipuolisen ominaisuuksia kehittävän liikuntatoiminnan ohella muita urheiluun liittyviä tärkeitä elämäntaitoja, tukitoimia ja psyykkisiä taitoja (kuten ravinto, lepo/uni/palautuminen, lihashuolto, reilu peli, ajankäytön suunnittelu yms.)

PHYK:n urheiluluokan (urheilulinja), jonka valinnassa huomioidaan myös lajitestit, oppilaat valitaan pääsääntöisesti jalkapalloilijoista, jääkiekkoilijoista, koripalloilijoista, yksinluistelijoista ja voimistelijoista. Yksittäisiä oppilaspaikkoja voivat saada myös muiden lajien urheilijat.

PHYK:n urheiluluokalle (liikuntalinja), jonka valinnassa ei huomioida lajitestejä, oppilaat valitaan luonnollisesti kaikkien lajien urheilijoista. Oleellista on tiedostaa, että aikaisemmin mainittujen lajien urheilijoita voidaan valita myös tälle luokalle.

Urheilun ja matematiikan yhdistelmälinjalla matematiikka on toinen etukäteen valittu valinnaisaine, joten muita valinnaisaineita ei tarvitse valita niin paljon kuin muilla luokilla.

Kaikilla näillä painotetun opetuksen luokilla valinnaisaineita ei juurikaan tarvitse valita lisää, koska liikunta ja matematiikka ovat jo etukäteen valittuja valinnaisaineita.

Urheilu-matematiikkalinja

Urheilulinjan ja matematiikkalinjan voi myös yhdistää. Tällöin tulee osallistua molempien aineiden soveltuvuuskokeisiin, jotka ovat samat kuin erikseen hakevillakin. Liikunnassa tarvitsee osallistua vain yleisen osan kokeeseen.

Tämä yhdistelmä, jossa fyysinen ja matemaattinen ponnistelu täydentävät toisiaan, onkin osoittautunut erityisen suosituksi vaihtoehdoksi.

Matematiikan kokeen menestys on ensisijainen kriteeri valinnoissa tälle linjalle.

Miten pääsee?

Hakuprosessiin liittyviin yksityiskohtiin voit tutustua kohdassa hakeminen.

Takaisin ylös