Opinto-ohjaus

Työhuoneemme (206) on koulun toisessa kerroksessa. Voit ottaa yhteyttä Wilman ja sähköpostin kautta. Varaa aika tapaamiseen Wilman linkeistä löytyvän ajanvarauskalenterin kautta.

Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa saamaan riittävästi tietoa ja tukea opiskeluunsa lukion aikana ja opintojen päättyessä. Opinto-ohjaajat opastavat lukio-opintojen ja yo-tutkinnon suunnittelussa sekä opintovalintojen tekemisessä. Opinto-ohjaajat antavat myös tietoa jatko-opinnoista ja henkilökohtaista ohjausta niiden suunnittelussa.

Opinto-ohjauksen opintojaksot

Pakolliset opintojaksot

Op1: Minä opiskelijana
Opintojaksolla käsitellään kaikille opiskelijoille yhteisiä lukio-opintoihin, ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin liittyviä asioita. Opintojakso sisältää ohjauksen tunnit, ryhmä- ja yksilöohjausta. Opintojaksoon kuuluvat myös RO-vartit ja -tunnit. Opintojaksolla tehdään henkilökohtainen opinto- ja ylioppilastutkintosuunnitelma.

Op2: Jatko-opinnot ja työelämä
Opintojakson yhteisinä teemoina ovat itsetuntemus, jatko-opinnot, työelämä ja yrittäjyys. Opintojaksolla tutustutaan jatko-opintovaihtoehtoihin ja tehdään jatko-opintosuunnitelma.

Valinnaiset opintojaksot:

OP3: Tutortoiminta

Tutortoimintaan kuuluu uusien opiskelijoiden auttaminen koulun arjessa, yhteishengen lisääminen ja koulusta tiedottaminen. Opintojakso suoritetaan vuoden aikana osallistumalla aktiivisesti koulun tutortoimintaan.

OP4: Opiskelutaidot

Opintojakso on tarkoitettu tukemaan lukio-opintoja. Se on kaikille avoin ja siitä on hyötyä, jos haluaa parantaa opiskelutaitoja tai kaipaa vinkkejä opiskelutekniikoihin. Opintojaksolla käsitellään erilaisia lukustrategioita, ajankäytön suunnittelua, muistia, motivaatiota sekä pohditaan keinoja jännityksen lieventämiseen haastavissa tilanteissa. Opintojaksolla tehdään paljon käytännön harjoituksia.

Lukion opinto-ohjaus

Marika
Väyrynen

lukion ja yläasteen opinto-ohjaaja 050 347 4221
Kari Jokinen

Kari
Jokinen

lukion opinto-ohjaaja (C, D-ryhmät) 050 300 2692

Johanna
Lahtiola

lukion opinto-ohjaaja, erityisopettaja (lukio) 050 411 7386
Elina Rintala

Elina
Rintala

lukion opinto-ohjaaja (virkavapaalla)

Takaisin ylös