Opinto-ohjaus

Työhuoneemme (206) on koulun toisessa kerroksessa. Voit tulla käymään tai ottaa yhteyttä Wilman ja sähköpostin kautta. Pidempiin asioihin kannattaa aina varata aika.

Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa saamaan riittävästi tietoa ja tukea opiskeluunsa lukion aikana ja opintojen päättyessä. Opinto-ohjaajat opastavat lukio-opintojen ja yo-tutkinnon suunnittelussa sekä kurssivalintojen tekemisessä. Opinto-ohjaajat antavat myös tietoa jatko-opinnoista ja henkilökohtaista ohjausta niiden suunnittelussa.

Opinto-ohjauksen kurssit

Pakolliset kurssit

Op1: Minä opiskelijana
Kurssilla käsitellään kaikille opiskelijoille yhteisiä lukio-opintoihin, ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin liittyviä asioita. Kurssi sisältää ohjauksen tunnit, ryhmä- ja yksilöohjausta. Kurssiin kuuluvat myös RO-vartit ja tunnit. Kurssilla tehdään henkilökohtainen opinto- ja ylioppilastutkintosuunnitelma.

Op2: Jatko-opinnot ja työelämä
Kurssin yhteisinä teemoina ovat itsetuntemus, jatko-opinnot, työelämä ja yrittäjyys. Kurssilla tutustutaan jatko-opintovaihtoehtoihin ja tehdään jatko-opintosuunnitelma.

Soveltavat kurssit:

OP3: Tutorkurssi
OP4: Opiskelutaidot-kurssi

Lukion opinto-ohjaus

Elina Rintala

Elina
Rintala

lukion opinto-ohjaaja 040 725 2056
Kari Jokinen

Kari
Jokinen

lukion opinto-ohjaaja 050 300 2692

Takaisin ylös