Yleislukio

Yleislukiossa opiskelijat voivat rakentaa oman yksilöllisen opinto-ohjelmansa. PHYK:n jo yläasteella arvostettu matemaattisten aineitten opetus jatkuu laadukkaana myös PHYK:n lukiossa. Kaikkein korkeimpiin matematiikan arvosanoihin tähtääville opiskelijoille on perustettu ns. ”ällä” – kerhoja. Tervehenkisyys, liikunnallisuus ja hyvä työskentelyilmapiiri leimaavat yleislukiolinjan toimintaa.

Esimerkkejä eri aineryhmien opinnoista:

Äidinkieli ja kirjallisuus:
Koulussamme voi suorittaa puheviestintätaitojen päättökokeen ja syventäviä luku- ja kirjoitustaidon opintoja.

Kielet:
Lukion aloittaville on tarjolla niveltäviä opintoja ja yo-kokeeseen valmistautuville abikursseja. Kielten opinnoissa toteutetaan opintomatkoja ulkomaille

A-kielet:
englanti, ruotsi, saksa

B1-kieli:
ruotsi

B2- kielet:
ranska, saksa

B3-kielet:
espanja, ranska, saksa

Matematiikka ja luonnontieteet:
”Ällä”-kerhot kaikkein korkeimpiin matematiikan arvosanoihin tähtääville, matematiikan tekniset apuvälineet, talousmatematiikka sekä biologiaa laboratoriossa sekä biologian retkeily- ja erätaitokurssi. Matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa ja maantieteessä ylioppilaskirjoituksiin valmistavia opintoja.

Humanistis-yhteiskunnalliset aineet:
Psyykkinen valmentautuminen, yhteiskuntaopin media- ja ajankohtaiskurssi, empatiakurssi, yrittäjyyskurssi ja urheiluhistorian kurssi. Lisäksi yo-kirjoituksiin valmistavia opintoja.

Liikunta (yleislukiossa):
Erilaisia liikuntakursseja tarjolla yhteensä 18, esim. uusiin lajeihin tutustuttavat kurssit, retkeily- ja erätaitokurssi, esiintymiskurssit, golfin Green Card –kurssi ja talviliikuntakurssi.

Muut taito- ja taideaineet:
Bändikurssit, studiotekniikka ja äänitys, valokuva- ja lyhytelokuvakurssi, kotitalouden opintoja: kunnon eväät opiskeluun, urheiljan ruokavalio ja kansainväliset keittiöt. Koulussamme voi suorittaa kuvataidediplomin, musiikkidiplomin, liikuntadiplomin ja kotitalousdiplomin.

Muita koulun kursseja:
Erotuomari-, toimitsija- ja ohjaajakurssit. Lisäksi toteutetaan ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja eri oppiaineiden yhteydessä. Koulun kautta onnistuu myös autokoulun suorittaminen.

Yleislukion opiskelija voi pyrkiä myös urheilulukion valmennustoimintaan mukaan, jos lajiryhmissä on tilaa. Toisaalta urheilulukion opiskelija voi valita myös yleislukion valinnaista liikuntaa, jos se sopii hänen opiskeluohjelmaansa. Koulussamme voi suorittaa liikuntadiplomin.

Takaisin ylös