Yleislukio

Yleislukiossa opiskelijat voivat rakentaa oman yksilöllisen opinto-ohjelmansa. PHYK:n jo yläasteella arvostettu matemaattisten aineitten opetus jatkuu laadukkaana myös PHYK:n lukiossa. Kaikkein korkeimpiin matematiikan arvosanoihin tähtääville opiskelijoille on perustettu ns. ”ällä” – kerhoja. Tervehenkisyys, liikunnallisuus ja hyvä työskentelyilmapiiri leimaavat yleislukiolinjan toimintaa.

Esimerkkejä eri aineryhmien kursseista:

Äidinkieli ja kirjallisuus:
Koulussa voi suorittaa puheviestintätaitojen päättökokeen.

Kielet:
Kielitaidon vahvistamiskursseja eri kielissä sekä kulttuurikursseja. Lukion aloittaville on tarjolla niveltäviä kursseja ja yo-kokeeseen valmistautuville abikursseja. Kielten opinnoissa toteutetaan opintomatkoja ulkomaille.

A-kielet:
englanti, ruotsi, saksa

B1-kieli:
ruotsi

B2- kielet:
ranska, saksa

B3-kielet:
espanja, ranska, saksa

Matematiikka ja luonnontieteet:
”ällä” – kerho, talousmatematiikka, biologian työkurssi sekä retkeily- ja erätaitokurssi. Matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa ylioppilaskirjoituksiin valmistavat kurssit.

Humanistis-yhteiskunnalliset aineet:
Psyykkinen valmentautuminen, yhteiskuntaopin eheyttävä kurssi sekä vuosittaisia koulukohtaisia kursseja kuten media- ja ajnakohtaiskurssi, empatiakurssi, yrittäjyyskurssi ja urheiluhistorian kurssi.

Liikunta (yleislukiossa):
Erilaisia liikuntakursseja tarjolla yhteensä 18,  esim. uusiin lajeihin tutustuttavat kurssit, retkeily- ja erätaitokurssi, esiintymiskurssit, golfin Green Card –kurssi ja talviliikuntakurssi.

Muut taito- ja taideaineet:
Bändikurssit, studiotekniikka ja äänitys, valokuva- ja lyhytelokuvakurssi, kotitalouden kursseja: kunnon eväät opiskeluun, urheilijan ruokavalio ja kansainväliset keittiöt. Koulussamme voi suorittaa kuvataidediplomin, musiikkidiplomin, liikuntadiplomin ja kotitalousdiplomin.

Muita koulun kursseja:
Teemakurssit, erotuomari-, toimitsija- ja ohjaajakurssit. Lisäksi toteutetaan ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja eri oppiaineiden yhteydessä. Koulun kautta onnistuu myös liikennekasvatuskurssin (autokoulu) suorittaminen.

Yleislukion opiskelija voi pyrkiä myös urheilulukion valmennustoimintaan mukaan, jos lajiryhmissä on tilaa. Toisaalta urheilulukion opiskelija voi valita myös yleislukion valinnaista liikuntaa, jos se sopii hänen opiskeluohjelmaansa. Koulussamme voi suorittaaliikuntadiplomin.

Takaisin ylös