Wilman ohjeet

Wilman ohjeet

Wilma on käytössä laajasti Pohjois-Haagan yhteiskoulussa. Wilmasta löydät mm. työjärjestykset, arvosanat, poissaolot, pikaviestit, myönnetyt lomat jne. Kaikille oppilaille on jaettu järjestelmään tunnukset.

Huoltaja luo Wilma-tunnuksen käyttämällä Suomi.fi-valtuudet-palvelua. Tunnuksen tehdään osoitteessa yvkoulut.inschool.fi/connect. Valitse tunnusta luodessa Pohjois-Haagan yhteiskoulu. Tunnistautumisen jälkeen, valitse ”Minulla on” –kohdasta ”huoltajatiedot saatavilla Digi- ja väestötietoviraston kautta” ja seuraa sen jälkeen Wilman opastamia vaiheita.

Oppilaan ollessa täysi-ikäinen huoltajatunnus ei ole oletuksena voimassa. Kuitenkin myös täysi-ikäisen on selvitettävä poissaolonsa. Hän voi ne selvittää joko lääkärintodistuksella, muulla luotettavalla todistuksella (esim. kutsuntatodistus) tai hän voi antaa vanhempiensa selvittää poissaolot. Mikäli oppilas haluaa, että vanhemmat voivat selvittää poissaolot, pitää hänen antaa vanhemmille lupa siihen.

Tämä tapahtuu oppilaan ollessa kirjautuneena Wilmaan ylhäällä olevassa Lomakkeet kohdassa. Sieltä löytyy lomake nimeltä ”Omat tiedot, 18 v täyttäneet opiskelijat ja aikuisopiskelijat”. Lomakkeen lopussa on kohta ”Salli huoltajan kirjautuminen, vaikka opiskelija täyttänyt 18 vuotta”. Laittamalla tähän kohtaan täpän ja tallentamalla lomakkeen, näkee huoltaja jälleen tiedot ja voi selvittää poissaolot.

Jos huoltaja unohtaa salasanansa Wilmaan, voi hän pyytää ne sähköpostiinsa Wilman kirjautumissivulta. Oppilaan tulee hakea tunnuksensa koulusta joko kansliasta, opoilta tai ATK-tuelta, mikäli hän ei ole laittanut sähköpostiansa Wilmaan tai muista sitä.

Ohjeet huoltajan Wilma-tunnuksen tekemiseen

Osoite uuden Wilma-tunnuksen tekemiseen on https://yvkoulut.inschool.fi/connect

Ohjeet huoltajan Wilma-tunnuksen tekemiseen löytyvät täältä. Valitse kohta Wilma tunnuksen luonti tai roolin lisäys Suomi.fi-valtuudet palvelua käyttämällä.

Ohjeet Wilman käyttöön löytyy täältä.

The guardian creates a Wilma ID using the Suomi.fi-valtuudet service. The ID is created at yvkoulut.inschool.fi/connect. Choose a logo when creating Pohjois Haaga joint school. After identifying yourself, select ”Guardian information available through the Digital and Population Information Agency” (”huoltajatiedot saatavilla Digi- ja väestötietoviraston kautta”) under ”I have” (”Minulla on” and then follow the steps guided by Wilma. If you connect several of your children, you must connect them separately with the same function.

Instructions for using Wilma can be found here.

Wilmaan liittyvissä kysymyksissä voit lähettää sähköpostia osoitteeseen kanslia@phyk.fi.

Takaisin ylös